Helse i Hardanger (HiH) tilbyr smarte helseløsninger ved bruk av digitale oppfølgingsverktøy som er utviklet på Youwell plattformen.
 
Verktøyet skal informere, motivere, hente relevant informasjon og følge den hjelpetrengende opp før, under og etter oppholdet.
 
Den digitale oppfølgingen er lik enten du har utfordringer knyttet til plager etter Covid-19, tungpust, rygg, angst og depresjon eller diabetes type 2.
 
I appen vil du kunne sette deg mål, for så å ha tilgang til et verktøy du kan bruke i hverdagen for å nå disse. Her vil du også ha god dialog med spesialister slik at klinikerne kan følge med og gi deg tett oppfølging i tiden etter.
 
Les mer på Helse i Hardanger sine nettsider: https://helseihardanger.no/
 
 
 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739