I dag er det verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Tema for årets markering er “Inkludering på arbeidsplassen: utfordringer og muligheter i en post-pandemi-verden”. 

Dagen markeres for å skape bevissthet rundt mennesker med autisme og daglige utfordringer de lever med. Målet er å øke sannsynligheten for at mennesker som lever med autisme får den hjelpen de trenger, samt at stigmatiseringen og diskrimineringen av dem stopper.

Å leve med autismespekterforstyrrelser innebærer en rekke utfordringer i livet som andre slipper unna. For noen er hverdagen preget av sosiale utfordringer, for andre betyr det konsentrasjons- eller læringsvansker. For svært mange betyr dette i praksis at det er vanskelig å finne en jobb, spesielt nå under koronapandemien hvor forholdene har blitt verre.

Dersom vi har mer kunnskap om autisme og hvordan man kan tilrettelegge, vil det bidra til bedre inkludering, redusering av angst, uro og vegring, og generelt bedre helse for menneskene med autisme.

Noen av oss har et forhold til autisme hver eneste dag året rundt og trenger for så vidt ikke en egen dag for å bli minnet om hva dette handler om, men for den generelle befolkningen er det viktig å markere denne dagen og skape bevissthet rundt autismespekterforstyrrelser.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739