Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Youwell går inn som næringslivspartner, og skal delta i arbeidspakke 1 i Forhelse som skalforske på effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger.

 

Daglig leder Jonny Klemetsen har tatt en prat med senteret, og svarer på en rekke spørsmål knyttet til vår motivasjon for å bli med i senteret, hva vår rolle er, hvilke betydning forskning har for Youwell sin virksomhet og hva vi ønsker å få ut av samarbeidet.

Les intervjuet her: https://forhelse.no/nb/bli-kjent-med-vare-naeringslivspartnere-youwell/

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739