«UngMeistring» har blitt tildelt midler gjennom Pilot Helse.

«Ung meistring» har blitt tildelt midler gjennom Pilot Helse og vil være et fireårig prosjekt med mål om å redusere sykdom og øke livskvalitet for ungdom med psykiske plager og lidelser.

Sammen med Helse Bergen Hf og en rekke andre partnere skal vi utvikle nye digitale behandlingsprogram for angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser som er tilpasset ungdom og kan brukes både med og uten veiledning fra helsepersonell både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Dette blir spennende og viktig, og vi takker Norges forskningsråd for tilliten.

 

Ordningen Pilot Helse gir mulighet for et innovasjonsløp som både gir bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og verdiskaping i næringslivet. Målet er at nye løsninger skal komme raskere ut til pasienter og innbyggere og der brukere er involvert i innovasjonsprosessen.

Les mer om prosjektene her: https://bit.ly/3Gckwpu
Les mer om alle tildelingene i 2021 her: https://bit.ly/3pdhlal

 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739