Digitale helsetjenester Steg for Steg

Digitale helsetjenester Steg for Steg

For offentlig og private helseaktører

For å utvikle digitale tjenester i helsesektoren kreves det innsikt i teknologi og utviklingsmetodikk og så vel som marked og kommersialisering. I dette programmet lærer du om hva som skal til for å gjennomføre innovasjon og forbedringsarbeid og hvordan du praktisk legger til rette for å få det til.
Hvordan utvikle, implementere og følge opp veiledet e-behandling? Lær om design, anvendelse, implementering og evaluering av digitale helsetjenester.

Kursmoduler:

Utvikling av digitale helsetjenester

Implementering av digitale helsetjenester

Oppfølging av digitale helsetjenester

Lengde:

3 DAGER

Språk:

Norsk

Innsats:

25 timer

Kurset start

1. September. 2022

Registrering stenger 25 august
Pris

30 000 kr*

Pris er for hele kurset, for pris per modul se prisoversikt

Snakk med kursansvarlig

+47 932 44 131 kurs@youwell.no

Registrering stenger 25 august

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Last ned brosjyre

Learn about the curriculum, the industry experts you’ll learn from, the global network you´ll build, and more.

Registrer deg nå

Learn about the curriculum, the industry experts you’ll learn from, the global network you´ll build, and more.

Remide to check the succsee information

Få et annbud på kurs til din organisasjon

Prisoversikt