Youwell plattformen får kunstig intelligens: lanserer maskinlæring i helsesektoren

Youwell plattformen får kunstig intelligens: lanserer maskinlæring i helsesektoren

Maskinlæring (ML) er en teknikk innen kunstig Intelligens (AI) som kan brukes til å løse forskjellige oppgaver. I Youwell har vi implementert maskinlæring der algoritmer kan analysere store mengder ulike data, som kan forbedre helsesektoren gjennom å gi bedre muligheter for forebygging, diagnostisering, behandling og selvhjelp.

Ved bruk av digitale verktøy i helsetjenesten vil det generere store mengder brukerdata. I Youwell kan man anonymisere brukerdataen og bruke maskinlæring på (sensitive) helsedata, samtidig som man ivaretar personvern, datasikkerhet og pasientenes integritet. Videre vil man kunne systematisere, presentere, analysere og predikere denne dataen på en intuitiv måte.

Dette gir et stort potensial for forskning og kvalitetsforbedring av helsetjenesten. Eksempelvis kan man bruke maskinlæring for å predikere sannsynligheten for frafall fra en digital intervensjon eller for å tilpasse et behandlingsprogram basert på personprofil.

Vi bruker Microsoft Azure Machine Learning som vår plattform, og har utviklet en fleksibel pipeline for maskinlæring som utfører hele prosessen for maskinlæring i skyen (fra datautforskning og -rengjøring, til modellutplassering). Dette kan benyttes i et bredt spekter av brukstilfeller. Vi er i stand til å trene algoritmer, inkludert dype nevrale nettverk, som er spesielt kraftige når det gjelder å identifisere mønstre i store mengder data som eksempelvis kommer fra bærbar/kroppsnær (wearables) sensorer og teknologier.

Vi mener kunstig intelligens er en av de mest lovende teknologiene for å forbedre helsetjenesten, og er glad for at vi nå kan løse flere utfordringer ved hjelp av maskinlæring.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

I dag markerer vi verdens autismedag 2021

I dag markerer vi verdens autismedag 2021

I dag er det verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Tema for årets markering er “Inkludering på arbeidsplassen: utfordringer og muligheter i en post-pandemi-verden”. 

Dagen markeres for å skape bevissthet rundt mennesker med autisme og daglige utfordringer de lever med. Målet er å øke sannsynligheten for at mennesker som lever med autisme får den hjelpen de trenger, samt at stigmatiseringen og diskrimineringen av dem stopper.

Å leve med autismespekterforstyrrelser innebærer en rekke utfordringer i livet som andre slipper unna. For noen er hverdagen preget av sosiale utfordringer, for andre betyr det konsentrasjons- eller læringsvansker. For svært mange betyr dette i praksis at det er vanskelig å finne en jobb, spesielt nå under koronapandemien hvor forholdene har blitt verre.

Dersom vi har mer kunnskap om autisme og hvordan man kan tilrettelegge, vil det bidra til bedre inkludering, redusering av angst, uro og vegring, og generelt bedre helse for menneskene med autisme.

Noen av oss har et forhold til autisme hver eneste dag året rundt og trenger for så vidt ikke en egen dag for å bli minnet om hva dette handler om, men for den generelle befolkningen er det viktig å markere denne dagen og skape bevissthet rundt autismespekterforstyrrelser.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Velkommen Astrid!

Velkommen Astrid!

Astrid har en master i IT og brenner for programmering. Hun er i tillegg utdannet sykepleier. Hun evner å skape gode brukeropplevelser i krysningen av IT og Helse. Med erfaring både fra helsesektoren og IT har Astrid det perfekte utgangspunktet for å skape fremtidens digitale helseløsninger.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Utvikling av smarte helseløsninger sammen med Helse i Hardanger

Utvikling av smarte helseløsninger sammen med Helse i Hardanger

Helse i Hardanger (HiH) tilbyr smarte helseløsninger ved bruk av digitale oppfølgingsverktøy som er utviklet på Youwell plattformen.
 
Verktøyet skal informere, motivere, hente relevant informasjon og følge den hjelpetrengende opp før, under og etter oppholdet.
 
Den digitale oppfølgingen er lik enten du har utfordringer knyttet til plager etter Covid-19, tungpust, rygg, angst og depresjon eller diabetes type 2.
 
I appen vil du kunne sette deg mål, for så å ha tilgang til et verktøy du kan bruke i hverdagen for å nå disse. Her vil du også ha god dialog med spesialister slik at klinikerne kan følge med og gi deg tett oppfølging i tiden etter.
 
Les mer på Helse i Hardanger sine nettsider: https://helseihardanger.no/
 
 
 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Webinar om Pilot Helse

Webinar om Pilot Helse

Pilot Helse er en spennende satsning fra Forskningsrådet som skal føre offentlig sektor og bedrifter sammen for å etablere koordinerte innovasjonsløp. Øyvind fra Youwell holdt et innlegg om vår drømmecase i anledning Pilot Helse på webinaret til Norwegian Smart Care Cluster 14. januar. 

 

Webinar om Pilot Helse from Norwegian Smart Care Cluster on Vimeo.

 

Virkemiddelet fra Forskningsrådet har som mål å skape helhetlige innovasjonsløp som vil bidra til bærekraft og verdiskapning i helsenæringen.

 

I den anledning holdt Youwell et innlegg på webinaret til Norwegian Smart Care Cluster om vår drømmecase i anledning Pilot Helse, som kan ses fra 36:55.

 

Les mer om webinaret her: link.

 

 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Åpning av SFI 14. desember – Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester

Åpning av SFI 14. desember – Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester

Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (SFI) åpner 14. desember, og det inviteres til et digitalt åpningsseminar!

På programmet kommer blant annet helseminister Bent Høie og administrerende direktør ved Helse Bergen. Se fullt program over.

Youwell er en stolt industripartner til Helse Bergen Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og vi gleder oss til åpningen.

Les mer om senteret her: https://forhelse.no/

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Gratis seminar om ViMo 2.desember

Gratis seminar om ViMo 2.desember

ViMo inviterer til gratis webinar onsdag 2. desember kl 11 – 13 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

Tema for webinaret er sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.

Målet er at vi gjennom webinaret skal bli godt kjent med verktøyet ViMo slik at det styrker skoler, foreldre, PPT kontorer og andre helsepersonell til å:

  • Kartlegge sosiale ferdigheter
  • Analysere mijøfaktorer/sosiale ferdigheter
  • Få innsikt i metodikk
  • Opplæring/øving i ulike innlæringsteknikker

Siv og Ingeborg vil gå igjennom metoden, innlæringsteknikkene og funksjonene i ViMo og vise hvordan det kan brukes gjennom et case.

 

Dato: 2. desember kl 11

Varighet: 90 min + 30 min spørsmål

Registrer deg her: http://webinar.vimo.no/

 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

ViMo omtalt i hjelptilhjelp.no

ViMo omtalt i hjelptilhjelp.no

Lanseringen av ViMo ble godt mottatt. Det var mange tilstede i auditoriet i Grieggården og vi fikk også bred dekning på mange nettsteder. Her hva hjelptilhjelp.no skrev om lanseringen: https://www.hjelptilhjelp.no/Autisme/vimo-plattform-for-sosial-ferdighetstrening-lansert-idag

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Forskere og designere skal kurere søvnløshet hos spedbarn

Forskere og designere skal kurere søvnløshet hos spedbarn

Høsten tar med seg mye spennende muligheter til Youerll og These Ways, men vi vil gjerne trekke frem et prosjekt som står vårt hjerte nært. Vi har fått gleden av å delta i et nytt forskningsprosjekt sammen med RBUP. Målet er å utvikle et veiledet, internettbasert selvhjelpsprogram til foreldre med sped- og småbarn som strever med søvn.

#healthcareapp #researchdesign #communitybuilding

https://lnkd.in/duvgEev

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

ViMo lanseres 26. oktober!

ViMo lanseres 26. oktober!

Youwell og Helse Fonna har gleden av å invitere til lanseringen av ViMo, et digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening som gjør hverdagen enklere for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.
Arrangementet vil ta sted 26. oktober kl 12 i Grieg-Gaarden og via streaming.
Påmelding via http://lansering.vimo.no/

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739