Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Etter 3 år med tett og godt samarbeid mellom Youwell, Helse Bergen og det NFR finansierte IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT begynner vi nå å se resultater. Vi har gjennom disse 3 årene fått laget en digital plattform (www.youwell.no) som gjør det svært raskt å lage:

  • nye treningsprogram, behandlingsprogram eller rehabiliteringsprogram
  • individuelt tilpassede treningsprogram
  • skreddersydde brukeropplevelser
  • skreddersydde mobile apper

Den digitale plattformen er også godkjent som pasientjournal og kjører i skyen. Det gjør at nye organisasjoner umiddelbart kan får opprette sin egen sikker pasientportal.

Per i dag jobber vi med å utvikle digitale treningsprogram og behandlingsprogram sammen med INTROMAT/Helse Bergen/UiB og Helse Fonna. Vår første tilgjengelige digitale treningsprogram er rettet mot mennesker som har kognitive restsymptomer etter depresjon. I følge Aftenposten så har 395.000 betydelige plager av angst eller depresjon til enhver tid og halvparten får depresjon igjen.

Mange som har fått behandling for depresjon sliter fremdeles med å fungere i hverdagen på grunn av vansker med å huske, å komme i gang med oppgaver og å konsentrere seg. Dette kalles kognitive restsymptomer.

I det Internettbaserte selvhjelpsprogrammet RestDep, utviklet i IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT av PhD stipendiat ved Universiteteti Bergen Sunniva Brurok Myklebost (bilde), får deltakere mulighet til å lære om og mestre kognitive restsymptomer på en ny måte. Treningsprogrammet RestDep består av 10 moduler. Programmet varer i 5 uker. Innholdet i treningsprogrammet består av tekster, video og øvelser. Alle som deltar i programmet har en veileder. Alle veilederne i RestDep er enten psykologer eller psykologistudenter under veiledning av psykologspesialist.

Erfaringene våre fra lignende programmer via internett viser at jo mer man arbeider med programmet jo bedre effekt vil man ha. Det er derfor viktig for oss at programmet skal være enkelt å bruke.

RestDep er tilgjengeligt på den digitale plattformen Youwell.

I følge leder for forskningen på effektene av RestDep, PhD stipendiat Sunniva Brurok Myklebost, så er fordelen med Youwell at terapeuter selv kan legge inn og redigere innhold i programmet. Spørreskjemadata kan også samles inn gjennom denne løsningen på en sikker måte.

Deltakerne har så langt gitt positive tilbakemeldinger om bruken av programmet. Programmet er tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett.

Effekten av RestDep blir nå undersøkt og håpet er å kunne publisere funnene våren 2020.

 

En Innovative mental tool for deg.
Youwell AS er etablert i 2015 og eies Sonat Consulting.

Besøksadresse :

Sandviksboder 5, 5335 Bergen, Norway

Kontakt :

jonny.klemetsen@sonat.no

Org.nr :

916 293 739

Terapeutportal for behandling av psykisk helse – NSCC

Terapeutportal for behandling av psykisk helse – NSCC

-I dag sender jeg den første fakturaen, med moms, ut av huset. Det er jammen en milepæl. Til nå har vi bare brukt penger, sier Jonny Klemetsen, som har utviklet plattformen Youwell sammen med et lite team.

Youwell er en digital plattform som de håper skal bli et digitalt terapitorg for psykologer, terapeuter og andre aktører som tilbyr i dag, og som i framtiden kommer til å tilby, digital behandling innen kognitiv trening og psykisk helse. Portalen retter seg mot psykologspesialister, terapeuter, veileder og sluttbrukere, og er designet for å tilby treningsprogram ved bruk av video, lyd og tekst, screeningverktøy for å måle situasjoner og se utvikling, quiz og spørsmål som verktøy i kommunikasjon og for å måle kunnskapsnivå, effektiv distribusjon og tilpasning av treningsprogram til den hjelpetrengende samt sikker kommunikasjon og datainnsamling mellom psykolog og den hjelpetrengende.

-Fra sommeren 2017 har vi jobbet på fullt med å utvikle plattformen. Det er terapeuter og psykologer som skaper innholdet. Vår oppgave er å utvikle en praktisk og nyttig plattform for denne tjenesten, sier Klemetsen.

Jonny Klemetsen og Per Kåre Otteren er IT-rådgiverne og utviklerne som tar imot besøk i sjøhuslokalene til konsulentselskapet Sonat i Sandviken i Bergen. Det er her, bokstavelig talt på gyngende grunn, at plattformen Youwell utvikles. Fra 2013 til julen 2018 het plattformen Psyktools.

 

En Innovative mental tool for deg.
Youwell AS er etablert i 2015 og eies Sonat Consulting.

Besøksadresse :

Sandviksboder 5, 5335 Bergen, Norway

Kontakt :

jonny.klemetsen@sonat.no

Org.nr :

916 293 739

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

Hei, Vi endrer nå navn på selskapet til Youwell AS (www.youwell.no) Tanken er at dette skal henspeile på et design concept hvor stikkordene er sterkt knyttet til det forebyggende: «Dine drømmer, dine mål og din daglige trening – som er en reise som individet selv har ansvar for» Vi har valgt en håndskrevet stil på logoen for å synliggjøre varme og besluttsomhet som verdier vår teknologiske plattform skal skape for brukerne. Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år.
Jonny Klemetsen Daglig leder Sonat Consulting Bergen AS/Youwell AS

 

En Innovative mental tool for deg.
Youwell AS er etablert i 2015 og eies Sonat Consulting.

Besøksadresse :

Sandviksboder 5, 5335 Bergen, Norway

Kontakt :

jonny.klemetsen@sonat.no

Org.nr :

916 293 739

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Vi har inngått avtale om å utvikle vår plattform for å teste ut et digitalt treningsprogram for Restdepresjon. Uttestingen ledes av Sunniva Myklebost og skal starte opp medio september.

Restdepresjon rammer 50% av de som har blitt friske fra en depresjon. Når vi vet at et sted mellom 6 og 12 % har depresjon i Norge til enhver tid så er antallet som får tilbakefall høyt. vi snakker altså om så mange som 150.000 – 300.000.

Vi håper at gjennom utviklingen av dette tilbudet vil vi kunne hjelpe mange til å få en bedre opplevd livssituasjon. Vår løsning skal testes ut på 50 pasienter og hjelpesøkende som skal rekrutteres fra hele landet.

Ved å bruke vår plattform kan terapeutene enkelt tilpasse treningsprogrammene til enkelt individer og deres situasjon. Det blir enkelt for den hjelpesøkende å vite hvordan og hva det skal trenes på i hverdagen. Terapeuten vil også kunne se fremdriften i behandlingen og kommunisere med den hjelpesøkende.

Ta kontakt med jonny.klemetsen@sonat.no for mer informasjon.

 

 

En Innovative mental tool for deg.
Youwell AS er etablert i 2015 og eies Sonat Consulting.

Besøksadresse :

Sandviksboder 5, 5335 Bergen, Norway

Kontakt :

jonny.klemetsen@sonat.no

Org.nr :

916 293 739

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT.

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT.

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT (www.intromat.no) og skal i første leveranse utvikle digitale løsninger som skal bidra til et digitalt treningstilbud til voksne som har symptomer på ADHD og depresjon. Det digitale tjenestetilbudet vil bli testet ut under ledelse av Helse Bergen og Astrid Lundervold (PhD).

 

En Innovative mental tool for deg.
Youwell AS er etablert i 2015 og eies Sonat Consulting.

Besøksadresse :

Sandviksboder 5, 5335 Bergen, Norway

Kontakt :

jonny.klemetsen@sonat.no

Org.nr :

916 293 739