Youwell fikk bevilget fire forprosjekter til Pilot Helse av Norges Forskningsråd

Youwell fikk bevilget fire forprosjekter til Pilot Helse av Norges Forskningsråd

Det kom inn 100 søknader om forprosjekter til Pilot Helse som er et av tiltakene i regjeringens satsing for bærekraftig helsenæring. 29 prosjekter får nå rundt 300 000 kroner hver for å jobbe videre mot en hovedutlysning i september. Youwell er en av de heldige og tar del i fire forprosjekter som alle fikk bevilgning.

De fire forprosjektene Youwell vil ta del i, er:

  • Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv, sammen med Helse Stavanger HF og Stavanger kommune
  • Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge, sammen med Helse Bergen HF
  • Decent – Decentralized clinical trials in Norway, preparing the ecosystem of clinical studies and eHealth solutions for the future, sammen med Vestre Viken HF, Legemiddelindustrien og 17 andre partnere
  • Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år, sammen med Helse Fonna, Voss kommune, Helse Vest IKT, Røde kors og 11 andre partnere

Se mer på Norges Forskningsråd sine sider her: link.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Forhelse) har intervjuet daglig lederen vår om vår rolle i senteret

Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Forhelse) har intervjuet daglig lederen vår om vår rolle i senteret

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen. Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Youwell går inn som næringslivspartner, og skal delta i arbeidspakke 1 i Forhelse som skalforske på effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger.

 

Daglig leder Jonny Klemetsen har tatt en prat med senteret, og svarer på en rekke spørsmål knyttet til vår motivasjon for å bli med i senteret, hva vår rolle er, hvilke betydning forskning har for Youwell sin virksomhet og hva vi ønsker å få ut av samarbeidet.

Les intervjuet her: https://forhelse.no/nb/bli-kjent-med-vare-naeringslivspartnere-youwell/

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Prosjektoppstart i samarbeid med Bergen kommune og Helse Bergen: digital intervensjon rettet mot barn og unge med angst

Prosjektoppstart i samarbeid med Bergen kommune og Helse Bergen: digital intervensjon rettet mot barn og unge med angst

Bergen kommune, Helse Bergen og Youwell, i regi av SFIet ForHelse, har nå startet opp et prosjekt om å lage en digital helsetjeneste for barn og unge med angst. Prosjektet skal lede til en ny digital psykologisk intervensjon som reduserer symptomer på angst, involverer foreldre, og fungerer som et godt verktøy for terapeuter i planlegging, veiledning, oppfølging og samhandling med den hjelpetrengende. Prosjektet har fått støtte av Innovasjon Norge.

Mange barn og unge med angst opplever at dagens helsetjenester ikke er så lett tilgjengelig, lite engasjerende og umoderne. Dagens psykiske helsevern er ikke rigget optimalt for å sikre barns rett til best mulig helsehjelp. De ser det som en større terskel å gjennomføre fysiske møter med terapeuter ettersom de har problemer med denne formen for terapi. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for barns videre utvikling, hvor det ellers kan resultere i langvarige problemer som blir tatt med inn i voksenlivet.

Prosjektet som vil benytte Youwell plattformen, skal utvikle en digital helsetjeneste for barn og unge som redusere terskelen for å komme til behandling, ha høyere effekt (eksempelvis redusere symptomer, øke behandlingskapasitet, smartere ressursbruk, redusere ventetid og kostnader) og gjøre tjenesten enklere å bruke.

Den digitale intervensjonen forventes å ferdigstilles i 2022, og vi håper at løsningen kan rulles ut til resten av Norge og Nord-Europa i 2023-2025.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Webinar: «Først må du forstå meg, så kan du hjelpe meg.»

Webinar: «Først må du forstå meg, så kan du hjelpe meg.»

ViMo inviterer til webinar 23. april kl 13-14 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

Webinaret vil fokusere på miljøtilrettelegging og innlæring av ferdigheter, og hvordan dette kan bli satt inn i en plan.

«Jeg begynner ikke på oppgaven du gav meg, og jeg gjør ikke det som du sier. Jeg spør deg ikke om hjelp til å få til det som er vanskelig, MEN jeg vil lære..»

 

«Jeg sitter kanskje inne i friminuttet, og jeg tar ingen initiativ mot andre, men jeg vil gjerne leke sammen med andre barn»

Hvordan kan vi forstå det som ligger bak det eleven gjør, eller ikke gjør? Hvordan kan vi løse sammen utfordringene som eleven står i?

Det er gratis å delta og webinaret er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.

ViMo er et digitalt verktøy som skal lette tilgangen til og gjennomføringen av sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser eller andre sosiale- og kommunikative vansker. På ViMo kan du registrere deg for 30 dagers gratis prøveperiode.

For spørsmål kan du ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo: e-post: oyvind.grimsgaard@vimo.no, tlf: 97672914.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Youwell plattformen får kunstig intelligens: lanserer maskinlæring i helsesektoren

Youwell plattformen får kunstig intelligens: lanserer maskinlæring i helsesektoren

Maskinlæring (ML) er en teknikk innen kunstig Intelligens (AI) som kan brukes til å løse forskjellige oppgaver. I Youwell har vi implementert maskinlæring der algoritmer kan analysere store mengder ulike data, som kan forbedre helsesektoren gjennom å gi bedre muligheter for forebygging, diagnostisering, behandling og selvhjelp.

Ved bruk av digitale verktøy i helsetjenesten vil det generere store mengder brukerdata. I Youwell kan man anonymisere brukerdataen og bruke maskinlæring på (sensitive) helsedata, samtidig som man ivaretar personvern, datasikkerhet og pasientenes integritet. Videre vil man kunne systematisere, presentere, analysere og predikere denne dataen på en intuitiv måte.

Dette gir et stort potensial for forskning og kvalitetsforbedring av helsetjenesten. Eksempelvis kan man bruke maskinlæring for å predikere sannsynligheten for frafall fra en digital intervensjon eller for å tilpasse et behandlingsprogram basert på personprofil.

Vi bruker Microsoft Azure Machine Learning som vår plattform, og har utviklet en fleksibel pipeline for maskinlæring som utfører hele prosessen for maskinlæring i skyen (fra datautforskning og -rengjøring, til modellutplassering). Dette kan benyttes i et bredt spekter av brukstilfeller. Vi er i stand til å trene algoritmer, inkludert dype nevrale nettverk, som er spesielt kraftige når det gjelder å identifisere mønstre i store mengder data som eksempelvis kommer fra bærbar/kroppsnær (wearables) sensorer og teknologier.

Vi mener kunstig intelligens er en av de mest lovende teknologiene for å forbedre helsetjenesten, og er glad for at vi nå kan løse flere utfordringer ved hjelp av maskinlæring.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

I dag markerer vi verdens autismedag 2021

I dag markerer vi verdens autismedag 2021

I dag er det verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Tema for årets markering er “Inkludering på arbeidsplassen: utfordringer og muligheter i en post-pandemi-verden”. 

Dagen markeres for å skape bevissthet rundt mennesker med autisme og daglige utfordringer de lever med. Målet er å øke sannsynligheten for at mennesker som lever med autisme får den hjelpen de trenger, samt at stigmatiseringen og diskrimineringen av dem stopper.

Å leve med autismespekterforstyrrelser innebærer en rekke utfordringer i livet som andre slipper unna. For noen er hverdagen preget av sosiale utfordringer, for andre betyr det konsentrasjons- eller læringsvansker. For svært mange betyr dette i praksis at det er vanskelig å finne en jobb, spesielt nå under koronapandemien hvor forholdene har blitt verre.

Dersom vi har mer kunnskap om autisme og hvordan man kan tilrettelegge, vil det bidra til bedre inkludering, redusering av angst, uro og vegring, og generelt bedre helse for menneskene med autisme.

Noen av oss har et forhold til autisme hver eneste dag året rundt og trenger for så vidt ikke en egen dag for å bli minnet om hva dette handler om, men for den generelle befolkningen er det viktig å markere denne dagen og skape bevissthet rundt autismespekterforstyrrelser.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739