Innovative eHealth Tools.

Youwell utvikler innovative digitale tjenester for trening og behandling av psykiske og somatiske lidelser

Kontakt oss

Våre Løsninger

Progress yourself

Vi deler verktøy inn i 3

Youwell er en digital plattform rettet mot bevist kognitiv trening for å utvikle bedre helse. Plattformen retter seg mot Youwell Creator, Youwell Terapeut Portal, Youwell Digital intervention.

Youwell Creator  

Creator er et effektivt verktøy for spesialister som ønsker å utvikle sine egne digitale helsetjenester og intervensjoner. Det kan være program for trening, rehabilitering og behandling. Verktøyet gir mulighet for å lage screening, opplæringsmoduler med multimedia og oppgaver.

På nivået under dette punktet lager vi en egen side. Vi bruker teksten under Spesialist. Her legger vi inn et skjermbilde også.

Youwell
Terapeut Portal  

Terapeut portalen gir terapeuten mulighet til å tilpasse den trening, rehabilitering eller behandling til den hjelpetrengende. Den hjelpe trengende kan få tilgang til en app der det tilpassede programmet er tilgjengelig.

På nivået under dette punktet lager vi en egen side. Vi bruker teksten under Terapeut og veileder og sluttbruker og pasient. Her legger vi inn to skjermbilder også. Et fra en app og et fra terapeutportalen.

Youwell
Digital Intervention 

Youwell har utviklet mange digitale intervensjoner sammen med Helse Bergen, Helse Fonna og Universitetet i Bergen. Vi er også i gang med å utvikle intervensjoner sammen med Helse i Hardanger.
På nivået under dette punktet lager vi en egen side.

Per i dag har vi tilgjengelig ViMo som er et verktøy for å trene barn og unge som har atferdsvansker eller autismespekter forstyrrelser.

Vi har utvikelt
digitale intervensjoner for:

  • Voksne med ADHD (MinADHD)
  • Voksne som opplever rest symtomer etter depresjon (RestDep)
  • Kvinner som har opplevd alvorlig underlivskreft (Gynea)
  • Barn og unge med sosial angst (UngSpotLight)
  • Mestring av uro og bekymring ifm covid-19 pandemien (CoMestring)

Intervensjonene er under utprøving på pasienter og effektene av de skal dokumenteres før gjøres tilgjengelig.
Ta kontakt med oss dersom det er interesse for å se nærmere på intervensjonene.

AKTUELET

Kan digitalisering endre måten helsetjenester leveres på i dag?

Kan digitalisering endre måten helsetjenester leveres på i dag?

Dagens helsetjeneste er i endring. Det er en kjensgjerning at vi ikke har alle pengene som skal til for å behandle alle som i fremtiden har et behov for helsetjenester og ikke er det smart heller. Dagens helsetjeneste har stort fokus på å behandle pasienter. I seg...

Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Etter 3 år med tett og godt samarbeid mellom Youwell, Helse Bergen og det NFR finansierte IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT begynner vi nå å se resultater. Vi har gjennom disse 3 årene fått laget en digital plattform (www.youwell.no) som gjør det svært raskt å lage: nye...

Terapeutportal for behandling av psykisk helse – NSCC

Terapeutportal for behandling av psykisk helse – NSCC

-I dag sender jeg den første fakturaen, med moms, ut av huset. Det er jammen en milepæl. Til nå har vi bare brukt penger, sier Jonny Klemetsen, som har utviklet plattformen Youwell sammen med et lite team. Youwell er en digital plattform som de håper skal bli et...

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

Hei, Vi endrer nå navn på selskapet til Youwell AS (www.youwell.no) Tanken er at dette skal henspeile på et design concept hvor stikkordene er sterkt knyttet til det forebyggende: «Dine drømmer, dine mål og din daglige trening – som er en reise som individet selv har...

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Vi har inngått avtale om å utvikle vår plattform for å teste ut et digitalt treningsprogram for Restdepresjon. Uttestingen ledes av Sunniva Myklebost og skal starte opp medio september. Restdepresjon rammer 50% av de som har blitt friske fra en depresjon. Når vi vet...

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT.

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT.

PsykTools AS er valgt som industripartner til INTROMAT (www.intromat.no) og skal i første leveranse utvikle digitale løsninger som skal bidra til et digitalt treningstilbud til voksne som har symptomer på ADHD og depresjon. Det digitale tjenestetilbudet vil bli testet...

om oss

Vi har som ambisjon å være den fremste
leverandør av verktøy for å utvikle og tilby digitale helsetjenester og intervensjoner. Dagens helsevesen står overfor en transformasjon fra fysiske behandlings steder til virtuelle behandlingssteder. Vi skal understøtte virksomheter i denne transformasjonen.

Youwell er i dag en industripartner til Helse Bergen IKT Fyrtårnprosjekt Intromat og en industripartner til Helse Bergen Senter for forskningsdrevet innovasjon – Mental Mobile Healthcare. Våre løsninger er utviklet i nært samarbeid med Helse Bergen.

Her kan du se hvordan en psykolog og doktorgradsstipendiat benytter Youwell Creator og Youweull Terapeut Portal til å utvikle en digital intervensjon for Rest depresjon, kalt RestDep. Den er benyttet på over over 100 pasienter.

Møt vårt team

Youwell er etablert i 2015 og eies Sonat Consulting Bergen, Vestlandets innovasjonsselskap og nøkkelmedarbeidere.

Jonny Klemetsen


Daglig leder

Jonny har lang erfaring fra ledelse og forretningsutvikling. Har sterk bransjekompetanse innen digitalisering og IT. Var en av grunderne av Sonat Consulting Bergen i 2012. Har bakgrunn fra NTNU og BI. Har vært involvert i digitaliseringsprosjekt innen helse sinden 2013.

 

Per Kåre Otteren

Utviklingssjef

Per Kåre er utdannet siv.ing fra NTNU Data. Han har lang erfaring fra utvikling av komplekse IT løsninger. Per Kåre er meget erfaren arkitekt og har dyp kunnskap om Microsoft teknologi og front-end utvikling. Har lang erfaring med å utvikle digitale løsninger for helse.

 

Li-Hsuan Chen

 

​Senior UX designer

Li-hsuan har lang erfaring med UX / UI / GUI design i IT-bransjen fra kunder som Acer, Dell, og Hp. Hun har gode egenskaper og ferdigheter med å oversette et komplisert budskap til en visuell kommunikasjon.

 

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

Jonny Klemetsen
jonny.klemetsen@youwell.no

Org.nr :

916 293 739