top of page

𝑫𝒊𝒂𝒌𝒐𝒏𝒉𝒋𝒆𝒎𝒎𝒆𝒕 𝒇ø𝒍𝒈𝒆𝒓 𝒐𝒑𝒑 𝒓𝒆𝒗𝒎𝒂𝒕𝒊𝒌𝒆𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒌 𝒂𝒗 𝒎𝒂𝒔𝒌𝒊𝒏𝒍æ𝒓𝒊𝒏𝒈 💻


I 2022 gikk Diakonhjemmet Sykehus i samarbeid med Youwell AS i gang med 𝗡𝗢𝗥-𝗙𝗹𝗮𝗿𝗲-𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻 – avstandsoppfølging av pasienter med 𝙧𝙚𝙫𝙢𝙖𝙩𝙤𝙞𝙙 𝙖𝙧𝙩𝙧𝙞𝙩𝙩 (leddgikt.


Revmatoid artritt er en kronisk, livslang sykdom som krever oppfølging fra spesialisthelsetjenesten over lengre tid. Ved bruk av medikamenter har pasientene fått en positiv endring, men det er likevel vanlig at sykdomsaktiviteten svinger og en stor del av pasientene opplever sykdomsforverring (oppbluss eller behandlingssvikt).


Pasientene følges derfor opp med hyppige kontroller, men disse kontrollene følger imidlertid en standardisert tidsplan og skjer dermed ikke nødvendigvis samtidig med perioder med høy sykdomsaktivitet. Det er derfor behov for mer persontilpasset oppfølging av pasientene på en trygg og sikker måte.


Ved bruk av kunstig intelligens (maskinlæring) fanger løsningen opp hvilke pasienter som trenger å komme til konsultasjon for vurdering av endring i behandling og hvilke pasienter som er velbehandlet og ikke trenger å komme til konsultasjon. Det samles inn pasientrapporterte data og nivåer fra blodprøver for å overvåke sykdomsaktiviteten (oppbluss eller behandlingssvikt) og pasientene blir markert i grønn, gul eller rød-sone 🚦


Den #digitalehjemmeoppfølgingsløsningen testes nå ut i en RCT og de første pasientene fikk tilgang til løsningen september 2022. Det blir svært spennende å følge videre 🤗30 visninger

Comentarios


bottom of page