top of page

Forhelse har intervjuet daglig lederen vår om vår rolle i senteret

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester er et Senter for Forskningsdrevet innovasjon ledet av Helse Bergen.Senteret drives med støtte fra Norges Forskningsråd via SFI-programmet. Youwell går inn som næringslivspartner, og skal delta i arbeidspakke 1 i Forhelse som skalforske på effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger.

 

Daglig leder Jonny Klemetsen har tatt en prat med senteret, og svarer på en rekke spørsmål knyttet til vår motivasjon for å bli med i senteret, hva vår rolle er, hvilke betydning forskning har for Youwell sin virksomhet og hva vi ønsker å få ut av samarbeidet.

8 visninger

Yorumlar


bottom of page