top of page

Gard lanserer Mariners Medico Guide: ny helse-app utviklet for sjøfolk

Gard lanserer Mariners Medico Guide: Ny helse-app utviklet for sjøfolk


 

Gard lanserte 27.oktober Mariners Medico Guide (https://www.medicoguide.no/) som er en akuttmedisinsk guide og app for alle verdens sjøfolk. Det er en komplett guide tilgjengelig for nedlasting på Google Play og Apple Appstore.


Guiden gir en stegvis innføring i hvordan akuttmedisinske situasjoner ombord på fartøy kan håndteres. Ofte langt til havs, langt fra nærmeste legevakt, ofte også uten tilgang til internett. Guiden er unik fordi den har en symptom-basert tilnærming som gjør det lettere for brukeren å få relevant rådgivning og riktig medisinsk hjelp. I tillegg vil det helsefaglige innholdet holdes løpende oppdatert. Ansvarlig for det helsefaglige innholdet er Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland Universitetssykehus.

Behovet for medisinsk assistanse til havs har økt de siste årene og gjennom pandemien økte også behovet for mental helsehjelp. Arbeidet med å utvikle denne digitale helsetjenesten startet for fullt i 2019. Arbeidet har fulgt prinsippene i tjenestedesign der det ble vektlagt å skaffe innsikt i behovene til sjøfolk. Det ble gjennomført et bredt spekter av intervjuer av sjøfolk med medisinsk ansvar, og basert på dette ble det laget prototyper og gjort brukertester. Tilbakemeldingene fra de første prototypene var viktige med tanke på å etablere en klar designretning for det videre utviklingsarbeid. Parallelt med dette pågikk en stor produksjon av det helsefaglige innholdet i form av medisinske prosedyrer.

Sonat (www.sonat.no) og Youwell (www.youwell.no) har stått for utviklingen av guiden basert på Youwell plattformen.

Deltagere i prosjektet har vært mange fra Sonat og Youwell sin side. Stor takk til Per Kåre Otteren (teamlead og arkitekt), Li-Hsuan Chen (design), Vicoria Isern (tjenestedesinger), Pål Trefall (utvikling), Magnus Hopland (utvikling) og Adrian Heggernes (utvikling).
8 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page