top of page

Leverandørseminar for Heles Sør-Øst RHF

Vi startet mars med et strålende leverandørseminar for alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF! Først og fremst må vi takke Oslo University Hospital som arrangerte leverandørseminaret hvor alle de 6 leverandørene som har vunnet rammeavtalen på digital hjemmeoppfølging fikk demonstrere sine løsninger. Alle 9 helseforetak var representert med ca 100 deltakere fysisk og via streaming. Øyvind Grimsgaard demonstrerte hva Youwell kan tilby og hvordan løsningene kan brukes i ulike pasientforløp og områder, både for pasient og helsepersonell. Nå gleder vi oss til veien videre Akershus universitetssykehus, Oslo University Hospital, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet, Telemark Hospital Trust, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF.

23 visninger

コメント


bottom of page