top of page

Modi som tema på webinar

Nasjonalt senter for e-helseforskning holdt et webinar i går (16.03.23) med temaet "Ungdom, psykisk helse og mobil".


Vi ble invitert inn til å fortelle om hvordan vi har løst dagens utfordringer med den nye digitale tjenesten Modi, i samarbeid med Bergen kommune og Helse Bergen Hf i regi av Forhelse - Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester - SFI. Det er stor pågang i dag og ventelistene øker som medfører at det dessverre er vanskelig å hjelpe alle og det tar lang tid å få hjelp. Modi skal være et lavterskeltilbud som kommuner kan tilby og dermed nå ut til alle, få til tidlig innsats, smartere ressursbruk og samtidig jobbe kunnskapsbasert. Vi går i gang med pilotstudie i april og større RCT-studie til høst. Webinaret kan ses her: https://lnkd.in/dVzCNdxe
20 visninger

Comments


bottom of page