top of page

Regionsenter for barn og unges psykiske helse skal benytte Youwell plattformen


Youwell og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (https://www.r-bup.no/no) har inngått en avtale om å bruke Youwell plattformen. RBUP jobber med å utvikle et nettbasert veiledningstilbud for foreldre til barn i alderen 0-5 år. Når tilbudet etter planen lanseres i 2021, vil det være en metode til bruk for tjenester rettet mot å støtte foreldre gjennom krevende faser i sped- og småbarnstiden (https://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/nettbasert-foreldrestoette).

 Opp mot 20 prosent av sped- og småbarn kan vise tegn på ulike vansker utover det som er vanlig. Det kan være søvnvansker, overdreven gråt eller amme-/spisevansker. Dette kan gi foreldre ekstra utfordrende dager og for noen kan det også bety starten på større og mer vedvarende utfordringer. 

RBUP har en unikt fagmiljø innen barn - og unges psykiske helse og har gjennom mange år bygge opp unik kompetanse på dette området. De har med stor internasjonal suksess kvalitetssikret og forsket på program for svangerskapsdepresjon. Youwell er derfor meget glad for å kunne bidra med å stille vår teknologi til disposisjon for RBUP. 

Kontaktperson for R-BUP er Filip Drozd. Mobil: 975 16 188 epost: filip.drozd@r-bup.no

Kontaktperson for Youwell er Jonny Klemetsen. Mobil 98219551 epost: jonny.klemetsen@youwell.no
7 visninger

コメント


bottom of page