top of page

Sees vi på Digitale helse-dager 2023?

Det nærmer seg påmeldingsfristen til Digitale helse-dager 2023 i regi av Alrek Helseklynge, Høgskulen på Vestlandet HVL og Helse Bergen HF


Det er to faglige spennende dager, og Helsedirektoratet, Youwell og Bergen kommune har fått utfordringen med å svare på spørsmålet: «Hvordan utforme tjenestene slik at barn og unge faktisk tar dem i bruk og hvordan sikre trygg pålogging?» Du vil i sesjonen ta del i våre erfaringer fra utviklingen og implementeringen av #Modi – et digitalt kurs for ungdom med angst.


Øyvind Grimsgaard, Kari Laupsa Helvik og Hanne Kolflaath er klar for en god prat omkring digitale helsetjenester fra Youwell AS standen


https://alrekhelseklynge.no/arr.../digital-helse-dager-2023/
11 visninger
bottom of page