top of page

Sees vi på Digitale helse-dager 2023?

Det nærmer seg påmeldingsfristen til Digitale helse-dager 2023 i regi av Alrek Helseklynge, Høgskulen på Vestlandet HVL og Helse Bergen HF


Det er to faglige spennende dager, og Helsedirektoratet, Youwell og Bergen kommune har fått utfordringen med å svare på spørsmålet: «Hvordan utforme tjenestene slik at barn og unge faktisk tar dem i bruk og hvordan sikre trygg pålogging?» Du vil i sesjonen ta del i våre erfaringer fra utviklingen og implementeringen av #Modi – et digitalt kurs for ungdom med angst.


Øyvind Grimsgaard, Kari Laupsa Helvik og Hanne Kolflaath er klar for en god prat omkring digitale helsetjenester fra Youwell AS standen

20 visninger

Comments


bottom of page