top of page

Vårt bidrag til bedre folkehelse

Det er en viktig dag for Sonat. I dag har vi gjennom vårt datterselskap Youwell signert en avtale med Helse Bergen ved prosjekt INTROMAT hvor vi skal delta i et prosjekt der det skal utvikles og tilbys en digital intervensjon kalt CoMestering til det norske folk. INTROMAT er et prosjekt organisert inn under Helse Bergen divisjon for psykisk helsevern. Vi opplever alle en samfunnssituasjon som ingen har erfaring og vet helt utfallet av. Vi blir urolig for vår egen helse, jobb og familie. I tillegg opplever stadig flere at nærstående blir syke og noen alvorlig syke. Det er også stor grad av restriksjon for mange mennesker ift hvor og hvordan man kan bevege seg. I sum skaper dette uro, utrygghet og usikkerhet som kan være krevende å mestre. Hvordan dette påvirker vårt samfunn i dagene, månedene og årene fremover vet vi ikke. Formålet med CoMestring er bidra til bedre folkehelse. Den digitale intervensjonen er rettet mot de som opplever uro og bekymring ifm smitte og sykdom, minske strev ifm isolasjon og karantene og øke positive følelser og trivsel. Youwell stiller med en digital plattform for produksjon av innholdet og tilgjengeliggjøring av innholdet via mobil eller web.7 visninger

Comments


bottom of page