top of page

SovGodt lanseres til høsten!

Småbarnsperioden kan være preget med lite søvn 😴 – mer enn 90% av foreldre ønsker hjelp med innsovning, natteoppvåkninger og "sleep schedules".


I samarbeid med RBUP Øst og Sør - regionsenter for barn og unges psykiske helse har vi utviklet et veiledet nettbasert program som skal bistå foreldre til sped- og småbarn med søvnvansker. Verktøyet kartlegger familiens situasjon, presenterer et tilpasset program til foreldre som motiverer og er et verktøy til veiledere for å følge opp familier.


𝙎𝙤𝙫𝙂𝙤𝙙𝙩 består av målrettede og planmessige tiltak for bedre søvnhelse hos små barn, f.eks. forskningsbaserte strategier for innsovningsvansker og natteoppvåkninger, ulike varianter av ekstinksjon, kunnskap om søvn, positive søvnrutiner, utsatt leggetid og fastsatte oppvekkinger.


Til høst skal programmet tilbys for helsestasjoner, frivillige organisasjoner og andre førstelinjetjenester. Tjenestene vil få veiledning fra RBUP som har utviklet og forsket på programmet. #helsestasjon#søvn41 visninger

Komentarze


bottom of page