top of page

VIS, Helse Bergen og Youwell inngår nytt samarbeid

En spennende avtale er inngått mellom Vestlandets Innovasjonsselskap - VIS, Helse Bergen og Youwell med mål om å komme tidligere til med hjelp og støtte til barns psykiske helse  allerede i barnehagen.


Etter å ha deltatt i en forenklet anbudskonkurranse, har Youwell og VIS inngått avtale om leveranse av en nettapplikasjon for "PRO-DIALOG (Promoting mental health in young children – a dialogue based approach in kindergartens)».


"Vi er allerede godt i gang med forskningsdelen av PRO-DIALOG hvor vi tester ut hvor godt metoden fungerer i vanlige barnehager og resultatene så langt er svært lovende" sier barne- og ungdomspsykiater og professor Ingvar Bjelland, som har utviklet metoden i samarbeid med barnehagelærere og foreldre i 8 ulike barnehager i Bergen.


"Vi trenger nå en digital versjon som lett kan tas i bruk vanlige barnehager og det er det vi håper at YouWell kan hjelpe oss med. I neste omgang ønsker vi også å få utviklet en nettbasert opplæringsmodul som skal være selvinstruerende for barnehagelærerne og foreldrene" fortsetter Bjelland. 


Målet med anskaffelsen er altså å skape en brukervennlig plattform for digital gjennomføring av PRO-DIALOG-metoden, hvor den halvårlige utviklingssamtalen blir brukt til å ha et tydeligere fokus på psykisk helse hos barnet. Før samtalen svarer barnehagelærer og de foresatte på de samme spørsmålene om mulige bekymringer de allerede har for barnet og mulige årsaker til dem. I stedet for bare en rapport fra barnehagelærer om hvordan barnehagen opplever barnet, skal samtalen være en mer likeverdig dialog hvor man sammen kan prøve å komme fram til hvordan man kan forstå barnets eventuelle utfordringer.


I dette viktige forebyggende arbeidet skal Youwell utvikle første versjon av nettapplikasjonen for prosjektet PRO-DIALOG. I løsningen vil svarene på spørsmålene før samtalen registreres, i tillegg til hva man kommer fram til i løpet av samtalen om eventuelle bekymringer og hvilke tiltak for hjelp og støtte som planlegges iverksatt.31 visninger

留言


bottom of page