top of page

Youwell fikk bevilget fire forprosjekter til Pilot Helse av Norges Forskningsråd


Det kom inn 100 søknader om forprosjekter til Pilot Helse som er et av tiltakene i regjeringens satsing for bærekraftig helsenæring. 29 prosjekter får nå rundt 300 000 kroner hver for å jobbe videre mot en hovedutlysning i september. Youwell er en av de heldige og tar del i fire forprosjekter som alle fikk bevilgning.

 


De fire forprosjektene Youwell vil ta del i, er:

  • Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv, sammen med Helse Stavanger HF og Stavanger kommune

  • Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge, sammen med Helse Bergen HF

  • Decent – Decentralized clinical trials in Norway, preparing the ecosystem of clinical studies and eHealth solutions for the future, sammen med Vestre Viken HF, Legemiddelindustrien og 17 andre partnere

  • Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år, sammen med Helse Fonna, Voss kommune, Helse Vest IKT, Røde kors og 11 andre partnere

Se mer på Norges Forskningsråd sine sider her: link.


5 visninger

Comments


bottom of page