top of page

Youwell plattformen får kunstig intelligens: lanserer maskinlæring i helsesektoren

Maskinlæring (ML) er en teknikk innen kunstig Intelligens (AI) som kan brukes til å løse forskjellige oppgaver. I Youwell har vi implementert maskinlæring der algoritmer kan analysere store mengder ulike data, som kan forbedre helsesektoren gjennom å gi bedre muligheter for forebygging, diagnostisering, behandling og selvhjelp.


 

Ved bruk av digitale verktøy i helsetjenesten vil det generere store mengder brukerdata. I Youwell kan man anonymisere brukerdataen og bruke maskinlæring på (sensitive) helsedata, samtidig som man ivaretar personvern, datasikkerhet og pasientenes integritet. Videre vil man kunne systematisere, presentere, analysere og predikere denne dataen på en intuitiv måte.

Dette gir et stort potensial for forskning og kvalitetsforbedring av helsetjenesten. Eksempelvis kan man bruke maskinlæring for å predikere sannsynligheten for frafall fra en digital intervensjon eller for å tilpasse et behandlingsprogram basert på personprofil.

Vi bruker Microsoft Azure Machine Learning som vår plattform, og har utviklet en fleksibel pipeline for maskinlæring som utfører hele prosessen for maskinlæring i skyen (fra datautforskning og -rengjøring, til modellutplassering). Dette kan benyttes i et bredt spekter av brukstilfeller. Vi er i stand til å trene algoritmer, inkludert dype nevrale nettverk, som er spesielt kraftige når det gjelder å identifisere mønstre i store mengder data som eksempelvis kommer fra bærbar/kroppsnær (wearables) sensorer og teknologier.

Vi mener kunstig intelligens er en av de mest lovende teknologiene for å forbedre helsetjenesten, og er glad for at vi nå kan løse flere utfordringer ved hjelp av maskinlæring.

9 visninger

Comments


bottom of page