Stressmestring

Digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i hverdagen.

Løsning

I selvhjelpsprogrammet Stressmestring vil du lære om milde til moderate psykiske reaksjoner på stress og uro, og du vil få kunnskap og verktøy for å håndtere dette. Du får daglig lese tekst og gjøre øvelser som du kan bruke for å øve på å håndtere din hverdag.

 

om teamet

stressmestring-teamet

Stressmestring-teamet består av psykologer, psykologstudenter og forskere som forsker på hvordan digitale verktøy kan brukes for å bedre psykisk helse. Programmet er utviklet i regi av INTROMAT, IKT-fyrtårn prosjekt, ved Helse Bergen. 

om stressmestring

om programmet

I Stressmestring vil du lære om milde til moderate psykiske reaksjoner på usikkerhet, og du vil få kunnskap og verktøy for å håndtere dette. Du får daglig lese tekst og gjøre øvelser som du kan bruke for å øve på å håndtere din hverdag.

Vi vet at mange strever med psykiske reaksjoner på korona og savner verktøy for å mestre denne type vansker. Dette programmet er et digitalt selvhjelpsprogram ved stress og uro under COVID-19/korona-pandemien.

beskrivelse av programmet

Programmet er delt opp i 8 moduler med ulike tema. 

Modul 1: Hva gjør vi nå

 • Psykoedukasjon om sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd
 • Introduksjon til pust og positive følelser
 • Oppgaver: pusteøvelse, identifisere positive følelser og utarbeide en positiv aktivitetsplan

Modul 2: Vaner i en uvanlig tid

 • Psykoundervisning om autopiloten
 • Introduksjon til hvordan du finner en balanse i dagliglivet
 • Introduksjon til selvmedfølelse
 • Psykoedukasjon på positive følelser
 • Oppgaver: å snakke med deg selv som du ville med en venn, planlegg aktiviteter knyttet til positive følelser og å akseptere holdning til tanker og følelser

Modul 3: Bekymringer og indre spenning

 • Psykoundervisning om bekymring
 • Oppgaver: velg aktiviteter knyttet til prestasjon og positive følelser

Modul 4: Sammen og alene

 • Psykoedukasjon om økende selvmedfølelse
 • Oppgaver: ta tak i vanskelige tanker medfølende ved å skrive vennlige og støttende sitater, oppmerksomhetstrening og planlegg positive sosiale aktiviteter

Modul 5: Ny rytme

 • Introduksjon til planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • Psykoedukasjon om søvnhygiene, fysisk aktivitet og alkoholforbruk
 • Oppgaver: utvikle oppgavelister og delmål, refleksjonsoppgave om søvnhygiene  og skriv en positiv aktivitetsplan

Modul 6: Gjøre noe for seg selv og andre

 • Psykoundervisning om selvmedfølende bevegelser
 • Introduksjon til å styrke relasjoner og emosjonell regulering
 • Oppgaver: medfølende berøring og strekking, skrive positive og medfølende tanker til en partner, ta en pause for å takle vanskelige følelser og øve på takknemlighet

Modul 7: Grubling og bekymring

 • Oppgaver: identifisere grubling og bekymringer, og planlegg og registrer strategier for å takle grubling (f.eks. la tanker gå, kontortid for grubling og bekymringer)

Modul 8: Tiden fremover

 • Sammendrag av tidligere moduler
 • Oppgaver: gjennomgå tidligere materiale og  planlegg fremtidige strategier og aktiviteter for videre håndtering av uro og bekymringer i hverdagen

tilgjengelig på helsenorge.no

Stressmestring er gjort tilgjengelig av Helsedirektoratet for hele Norge, og ligger i Helse Norge sin verktøykasse på helsenorge.no. 

Interessert og vil prøve Youwell? Ta en prat med oss.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739