UngSpotlight

Digitalt verktøy for ungdom med sosial angst

Løsning

UngSpotlight er et internettbasert selvhjelpsprogram for å hjelpe ungdommer som strever med presentasjonsangst. Programmet er blitt lagd med et mål om å kunne forebygge utvikling av generalisert sosial angst og bruker kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming.

om ungspotlight

ALL TRENING VIL FOREGÅ HJEMME

UngSpotlight er for ungdom med frykt for å snakke foran klassen, og all trening vil foregå i hjemmet. 

Gjennom treningsprogrammet blir ungdommene kjent med 3 avatarer som forteller om hvordan de opplever sin presentasjonsangst og hvordan de lærer seg å håndtere den. Mest trolig vil ungdommene kunne relatere seg til en av de eksemplene.

PRESTASJONSANGST

Å være redd for å snakke foran andre er veldig vanlig. Det er faktisk en av de vanligste fryktene vi mennesker har. Hvem har ikke grudd seg før en presentasjon? Eller for å holde en tale? For ungdom er ofte det å snakke eller presentere foran andre ungdommer det som skaper mest frykt og ubehag. For noen er dette en frykt som går fort over og som ikke hindrer han/henne i det daglige.

Noe nervøsitet eller frykt for å presentere foran andre er altså ikke noe problem. Men for enkelte er frykten for å presentere så stor at den går ut over hverdagen. Da kaller vi det for presentasjonsangst. Det kan føles så uutholdelig at vi unngår å presentere foran klassen, unngår å rekke opp hånden eller unngår å lese høyt i klassen.

I en klasse med 30 elever, er det sannsynlig at mellom 5 og 10 av elevene har presentasjonsangst

UTVIKLET av intromat – helse bergen 

PhD-stipendiat og psykolog Smiti Kahlon har utviklet intervensjonen i samarbeid med veileder/ prosjektleder Tine Nordgreen og studenter/vitenskapelige assistenter. Youwell AS har utviklet et selvhjelpsverktøy i form av en webapp basert på Youwell plattformen i tett samarbeid med helse forskerne. UngSpotlight ble utviklet i regi av INTROMAT, et IKT fyrtårn prosjekt ved Helse Bergen. 

DISTIRBUERT AV HELSEDIREKTORATET

UngSpotlight er gjort tilgjengelig av Helsedirektoratet for alle ungdommer i Norge. Programmet er distribuert gjennom DIGI-UNG-prosjektet og kan finnes på ung.no.  

Interessert og vil prøve Youwell? Ta en prat med oss.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739