VIMO

EN ENKLERE HVERDAG
FOR BARN OG UNGE.

Løsning

Et komplett digitalt verktøy for sosial fedighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale og kommunikative vansker.

I ViMo kan man enkelt fylle ut kartlegginsskjemaer, opprette adferdsplaner, planlegge trening med å velge ønskede ferdigheter og øvelser inn i kalenderen i elevprofilen, måle progresjon og involvere andre i treningen som PPT, foreldre, habiliteringstjenesten o.l..

Innholdet i ViMo er utviklet av spesialistteamet i Helse Fonna HF og baserer seg på en rekke anerkjente spesialister. 

vimo er tatt i bruk av

  • 400 skoler
  • 80 kommuner/sykehus
  • 2200 brukere

INNHOLD

70 sosiale ferdigheter

70 ferdigheter som skal hjelpe barn og unge til å mestre sosial interaksjon og forebygge sosiale problemer.

63 videoer

Videosnutter av spesifikke sosiale ferdigheter, inkludert andre sine tanker og følelser.

10 innlæringsteknikker

Forklaring, video, oppskrift, bildeserie, rollespill, selvkontroll, elevtrening, LEGO-terapi, huskekort og visuelle teknikker.

ENKEL OG
EFFEKTIV SOSIAL
FERDIGHETSTRENING

Det er fare for at barn og unge med autisme isolerer seg hvis de ikke forstår det sosiale.

Grunnvansken ved autisme er de sosiale utfordringene i samhandling med andre, som kan gjøre skolegangen spesielt utfordrende.

ViMo ønsker å være et verktøy som kan gi barn og unge med autisme muligheten til å samhandle med sine jevngamle på en god måte. Dette kan gjøres ved at barn og unge får mer innsikt i hvilke sosiale ferdigheter som kan øke deres sannsynlighet for å etablere og beholde vennskap og andre relasjoner.

visuelt program for å forstå det sosiale

Barn og unge med autismespekterforstyrrelser er visuelle sterke og forstår bedre ferdighetene gjennom å observere, forklare, trene og gjøre. Metoden i ViMo har påvist god læringseffekt innen sosial fungering, språk og kommunikasjon, rigiditet og repetitiv atferd.

ViMo vil strukturere den sosiale ferdighetstreningen og kan hjelpe elevene til å etablere og opprettholde relasjoner, redusere stressfaktorer og forstå bedre det sosiale samspillet slik at eleven fungerer bedre i sosiale settinger.

Frå papirmølle til digital løysing!

I eit samarbeid med Youwell, har vi utvikla den digitale løysinga: ViMo.

ViMo har samla, og gjort tilgjengeleg eit strukturert sosial treningsverktøy for barn og unge med autismespekterforstyrring (ASD). Youwell har i prosessen vore god på å sette seg inn i diagnosegruppa vår, slik at løysinga til slutt blei mest mogleg tilpassa målgruppa vår. Etter at ViMo blei lansert har Youwell hatt fokus på vidareutvikling, webinar, og på å etablere eit fagmiljø som kan auke fokuset på sosial trening. Oppsummert har samarbeidet digitalisert og gjort tilgjengeleg sosiale program, og effektive innlæringsteknikkar for alle som arbeider med barn og unge med ASD.

Takk for eit godt samarbeid!

— Helse Fonna

Interessert og vil prøve Youwell? Ta en prat med oss.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739