Prosjekt_Modi

Modi

Digitalt kurs hvor ungdom selv velger når og hvor de vil jobbe med angsten.

Løsning

Et digitalt 6 ukers kurs for ungdom med mild til moderat angst. Ungdomen selv velger når og hvor de vil jobbe, og en terapeut følger opp via chat i appen cirka en gang i uken.

om modi

Hvem kan bruke APPEn

Tjenesten retter seg mot ungdom 13-16 år med milde til moderate plager med angst. Appen er under utvikling og testes nå på et begrenset antall brukere hvor det forskes på om tjenesten vil ha like god effekt som vanlige behandlingstilbud. Hvis appen gir effekt, vil tilbudet bli tilgjengelig senhøsten 2023. Appen blir et tilbud til de som får oppfølging av kommunens lavterskeltilbud psykisk helsehjelp.

Hvorfor lager vi appen

Befolkningsundersøkelser anslår at 20 til 25 prosent opplever angst i løpet av livet. Hos barn og unge er angst den vanligste psykiske lidelsen (Helsedirektoratet 2017). Tall fra Barne – og familiehjelpen i Bergen kommune viser at angst er den hyppigste årsaken til kontakt. Kommunen gir hjelp gjennom gruppetilbud og individuelle samtaler, men disse tilbudene passer ikke for alle. Noen ungdommer takker for eksempel nei til hjelp om de må møte fram fysisk. Derfor utvikles nå et digitalt tilbud. Appen utvikles  i perioden april 2021-agust 2023.

utviklet av Bergen Kommune – HELSE BERGEN

Tjenesten er et sammarbeid mellom Bergen kommune, Helse Bergen og Youwell, med ForHelse som ramme. 

Interessert og vil prøve Youwell? Ta en prat med oss.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739