top of page

Gynea – Helse Bergen

Gynea er et digitalt lærings- og mestringsprogram for deg som har hatt underlivskreft.

LØSNING Digitalt lærings- og mestringsprogram for deg som har hatt underlivskreft. Gynea er et digitalt lærings og mestringsprogram som går over seks uker. I programmet vil du få kunnskap om kroppslige og psykologiske endringer som kan oppstå etter gynekologisk kreft. OM GYNEA HELHETLIG OPPFØLGING

Som deltaker i Gynea vil du:

Ukentlig motta en ny modul.Følges opp ukentlig på telefon av sykepleier.Lære om hvordan andre kvinner har erfart kreftbehandling og tiden etter kreft.Lese tekst og utføre oppgaver.Trene på oppmerksomt nærvær og egenomsorg.

VERKTØY SOM KAN BIDRA TIL EN BEDRE MESTRING AV HVERDAGEN

Målet med programmet er at du skal øke din kompetanse i å håndtere de kroppslige og psykologiske endringene som ofte oppstår etter kreftbehandling. Du vil få innsikt i andre kvinners erfaring.

UTVIKLET AV INTROMAT – HELSE BERGEN

Postdoktor og kreftsykepleier Ragnhild Johanne Tveit Sekse, postdoktor Erica Werner og prosjektleder Tine Nordgreen har utviklet intervensjonen i samarbeid med personer med brukererfaring og annet helsepersonell. Youwell AS har tilpasset plattformen og løsningen for modulene i tett samarbeid med helseforskerne.

Project Gallery

bottom of page