top of page

MMG Mariners Medico Guide

Akuttmedisinsk guide og app for alle verdens sjøfolk.


LØSNING Akuttmedisinsk guide og app for alle verdens sjøfolk. Gard lanserte Mariners Medico Guide som er en akuttmedisinsk guide og app for alle verdens sjøfolk. Det er en komplett guide tilgjengelig for nedlasting på Google Play og Apple Appstore. OM MARINERS MEDICO GUIDE OM GUIDEN

Guiden gir en stegvis innføring i hvordan akuttmedisinske situasjoner ombord på fartøy kan håndteres. Ofte langt til havs, langt fra nærmeste legevakt, ofte  også uten tilgang til internett. Guiden er unik fordi den har en symptom-basert tilnærming som gjør det lettere for brukeren å få relevant rådgivning og riktig medisinsk hjelp.  I tillegg vil det helsefaglige innholdet  holdes løpende oppdatert.

HVORFOR LAGER VI APPEN Behovet for medisinsk assistanse til havs har økt de siste årene og gjennom pandemien økte også behovet for mental helsehjelp. Arbeidet med å utvikle denne digitale helsetjenesten startet for fullt i 2019. “Verdens sjøfolk er det bankende hjertet i global handel, og vi må sikre deres sikkerhet og velvære. Det er det denne appen handler om – å investere i alle sjøfolk for å sikre at de føler seg trygge og at de får best mulig helsehjelp til sjøs, sier Gard-sjef Rolf Thore Roppestad. "


Belastningen og presset for sjøfolk har økt de siste årene. Gard alene så antallet skader knyttet til mannskapets sykdom eller dødsfall øke med nesten 75 prosent fra 2018 til 2021. I 2020, året Covid-pandemien brøt ut, økte antallet saker klassifisert som psykisk lidelseskrav med 34 prosent. Dessverre har også antall dødsfall og selvmord økt.


ARBEIDSPROSESSEN

Arbeidet har fulgt prinsippene i tjenestedesign der det ble vektlagt å skaffe innsikt i behovene til sjøfolk. Det ble gjennomført et bredt spekter av intervjuer av sjøfolk med medisinsk ansvar, og basert på dette ble det laget prototyper og gjort brukertester. Tilbakemeldingene fra de første prototypene var viktige med tanke på å etablere en klar designretning for det videre utviklingsarbeid. Parallelt med dette pågikk en stor produksjon av det helsefaglige innholdet i form av medisinske prosedyrer.

UTVIKLET AV HELSE BERGEN, GARD, SONAT OG YOUWELL

Ansvaret for det faglige innholdet er Norsk sneter for maritim medisin og dykkemesdisin ved Haukeland Universitetssykehus.

Sonat og Youwell har stått for utvikling av guiden basert på Youwell plattformen.

Project Gallery

bottom of page