top of page

RestDep – Helse Bergen

RestDep er et mestringsprogram for de som opplever kognitive restsymptomer i etterkant av en depresjon.


LØSNING Mestringsprogram for kognitive restsymptomer etter depresjon RestDep er et treningsprogram hvor hensikten er å øke mestringen av restsymptomer etter depresjon. Å ha kognitive vansker er en belastning i seg selv. Kognitive vansker etter depresjon er ekstra tungt når både en selv og omgivelsene har en forventning om at man skal fungere som før depresjonen.

Det er lite oppfølging og hjelp for kognitive restsymptomer, derfor har teamet i RestDep utviklet et mestringsprogram for dem som opplever kognitive restsymptomer i etterkant av en depresjon. RestDep er et modulbasert program. OM RestDep Treningsprogrammet RestDep består av 10 moduler. Programmet varer i 5 uker og deltakerne får to moduler i uken (mandag og tirsdag).

STØTTE FRA VEILEDER

Alle som deltar i programmet har en veileder. Alle veilederne i RestDep er enten psykologer eller psykologistudenter under veiledning av psykologspesialist. Veilederen sin rolle er å støtte deltakerne og hjelpe dem i arbeidet med mestringsprogrammet. Deltakeren og veilederen har ukentlig virtuell kontakt.

MESTRE DE KOGNITIVE VANSKENE

Tekster, video, øvelser, refleksjonsoppgaver, tilrettelegging i hverdagen og gode råd for å mestre de kognitive vanskene.

UTVIKLET AV

Intervensjonen er utviklet av PhD-stipendiat Sunniva Myklebost, veileder/forsker Åse Hammar og veileder/prosjektleder Tine Nordgreen i samarbeid med tidligere pasienter. Youwell har utviklet plattformen og en webapp rettet mot pasientene i tett samarbeid med helseforskerne. RestDep ble ut utviklet i regi av INTROMAT ved Helse Bergen. 

Project Gallery

bottom of page