top of page

Vimo - Helse Fonna

ViMo er et digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale og kommunikative vansker.


LØSNING En enklere hverdag for barn og unge. Et komplett digitalt verktøy for sosial fedighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale og kommunikative vansker.

I ViMo kan man enkelt fylle ut kartlegginsskjemaer, opprette adferdsplaner, planlegge trening med å velge ønskede ferdigheter og øvelser inn i kalenderen i elevprofilen, måle progresjon og involvere andre i treningen som PPT, foreldre, habiliteringstjenesten o.l..

Innholdet i ViMo er utviklet av spesialistteamet i Helse Fonna HF og baserer seg på en rekke anerkjente spesialister.  VIMO ER TATT I BRUK AV

  • 400 skoler

  • 80 kommuner/sykehus

  • 2200 brukere

INNHOLD

70 SOSIALE FERDIGHETER

70 ferdigheter som skal hjelpe barn og unge til å mestre sosial interaksjon og forebygge sosiale problemer. 63 VIDEOER

Videosnutter av spesifikke sosiale ferdigheter, inkludert andre sine tanker og følelser.

10 INNLÆRINGSTEKNIKKER Forklaring, video, oppskrift, bildeserie, rollespill, selvkontroll, elevtrening, LEGO-terapi, huskekort og visuelle teknikker. ENKEL OGEFFEKTIV SOSIALFERDIGHETSTRENING DET ER FARE FOR AT BARN OG UNGE MED AUTISME ISOLERER SEG HVIS DE IKKE FORSTÅR DET SOSIALE. Grunnvansken ved autisme er de sosiale utfordringene i samhandling med andre, som kan gjøre skolegangen spesielt utfordrende.


ViMo ønsker å være et verktøy som kan gi barn og unge med autisme muligheten til å samhandle med sine jevngamle på en god måte. Dette kan gjøres ved at barn og unge får mer innsikt i hvilke sosiale ferdigheter som kan øke deres sannsynlighet for å etablere og beholde vennskap og andre relasjoner. VISUELT PROGRAM FOR Å FORSTÅ DET SOSIALE Barn og unge med autismespekterforstyrrelser er visuelle sterke og forstår bedre ferdighetene gjennom å observere, forklare, trene og gjøre. Metoden i ViMo har påvist god læringseffekt innen sosial fungering, språk og kommunikasjon, rigiditet og repetitiv atferd.


ViMo vil strukturere den sosiale ferdighetstreningen og kan hjelpe elevene til å etablere og opprettholde relasjoner, redusere stressfaktorer og forstå bedre det sosiale samspillet slik at eleven fungerer bedre i sosiale settinger.

Project Gallery

bottom of page