Prosjekter

Prosjekter

Youwell har utviklet mange digitale evidensbaserte intervensjoner og helsetjenester i samarbeid med våre partnere. Flere av disse er tilgjengelige på helsenorge.no. Våre partnere er Helse Bergen, Helse i Hardanger, Helse Fonna, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, Solli DPS, Brorson&Sande, RBUP Øst&Sør og Gard.

utviklet digitale helsetjenester

MODI – Bergen kommune

Digitalt kurs hvor ungdom selv velger når og hvor de vil jobbe med angsten.

Mariners Medico Guide – Gard

Akuttmedisinsk guide og app for alle verdens sjøfolk.

Ansikt til ansikt når det er nødvendig – elektronisk når det er nyttig. GLA:D Rygg er et konsentret behandlingsforløp på 5 dager med tverrfaglig team for så langvarig elektronisk oppfølging med bruk av assistert selvhjelpsverktøy.

Tankevirus er en prisbelønnet metode (Helseprisen, 2016) rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Tankevirus er nå tilgjengelig som en app for hele befolkningen. Appen er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og er gratis.
Et digitalt selvhjelpsprogram for deg som plages med stress og uro. Gjennom kunnskap og øvelser lærer du teknikker som hjelper deg å håndtere stress, tanker og uro. Stressmestring er tilgjengelig i Helse Norge sin verktøykasse.
ViMo er et digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale og kommunikative vansker. 
Sov Godt er et veiledet nettbasert program som skal bistå foreldre til sped- og småbarn med søvnvansker.

RestDep er et mestringsprogram for de som opplever kognitive restsymptomer i etterkant av en depresjon.

Gynea er et digitalt lærings- og mestringsprogram for deg som har hatt underlivskreft. 

UngSpotlight er et digitalt selvhjelspverktøy for ungdom med presentasjonsangst som har frykt for å snakke foran klassen. Verktøyet er gjort tilgjengelig av Helsedirektoratet for alle ungdommer i Norge via ung.no. 

Vi ønsker å bygge morgendagens helsetjenester sammen med deg, for

hjelpetrengende, helsepersonell, klinikker, helseforetak og kommuner

Interessert og vil prøve eller høre mer om Youwell?

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739