top of page

Sammen bygger vi morgendagens helsetjeneste

Vi har som ambisjon å være den fremste leverandør av verktøy for å bygge og tilby digitale helsetjenester.

 

Dagens helsevesen står overfor voksende helseutfordringer, og vi ønsker å understøtte virksomheter i å mobilisere pasientens egne ressurser og effektivisere måten vi leverer helsetjenester på.

Vårt team

Youwell ble etablert i 2015 og inngår i et strategisk konsern med Sonat og These Ways. Vi er et dedikert team på 7 personer in-house og i konsernet har vi med oss 120 utviklere og tjenestedesignere.

Du tar vare på andre. Vi tar vare på deg.

Youwell portalen er utviklet spesielt for helseforetak, kommuner, klinikker, forskningsinstitusjoner og privatpraktiserende, og er bygget på årevis med klinisk forskning.

 

Vi skal forbedre kvaliteten og sikkerheten til helsevesenet, og øke effektiviteten internt samt leveringen av deres tjenester. Youwell skal bygge verktøy for å øke helseferdigheter og -kunnskap i samfunnet, og bidra til bedring og positiv helse.

YouwellGroup_2022.jpg

Vi i Youwell

Lytter

Vi setter bruker og kunde i fokus, og lytter for å få en felles forståelse. Dere kan helse. Vi kan helseteknologi.

Lærer

Vi er et dynamisk selskap som er dedikerte til å lære hvordan vi best mulig kan levere digitale verktøy for våre kunder og brukere.

Innoverer

Vi ønsker å løse betydningsfulle problemer ved å være en innovatør av kvalitetsfulle helsetjenester.

Partnere

Youwell har i dag en rammeavtale med Helse Vest for klinisk bruk og forskning, og en nasjonal rammeavtale gjennom Helse Sør-Øst for digital hjemmeoppfølging. 

Vi jobber tett sammen med våre partnere for å skape morgendagens helsetjenester innen mental og somatisk helse, og inngår i flere større forskningsprosjekter. 

Youwell jobber blant annet med: Helse Bergen, Helse Fonna, Helse i Hardanger, Helsedirektoratet, Diakonhjemmet sykehus, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, OsloMet, RBUP Øst og Sør, Solli DPS, Gard, Brorson&Sande mfl. 
logo HelseVest.png
Helse Sør-Øst.png
logo for helse.png
logo Hdir_S.png
logo gard_S.png
logo Diakonhjemmet sykehus.png
logo HelseiBergen_S.png
logo HIH_S.png
Bergen kommune.png
Intromat.png
Høgskulen på Vestlandet.png
logo HelseFonna_S.png
emeidtring.png
University-of-Bergen 1.png
logo Solli.png
OsloMet-1.png
HelseStavanger.png
logo UngMeistring.png
logo sonat_S.png
logo VIS_S.png
logo B&S_S.png

ÅPEN SØKNAD

Vi søker alltid etter gode talenter.

Send oss en e-post på post@youwell.no med din CV, litt om hvem du er og hvorfor du har lyst til å jobbe sammen med oss.

Interessert og vil høre mer om våre løsninger?
Ta en prat med oss.

bottom of page