top of page

VÅRE LØSNINGER

Morgendagens helsetjeneste: trygghet for alle

Youwell portal er en sikker e-helseplattform for å bygge og ta i bruk digitale helsetjenester for alle pasientforløp – eksempelvis tjenester for forebygging, behandling, trening, rehabilitering eller oppfølging. 

 

I portalen vil helsepersonell få et verktøy for å følge opp, behandle og kommunisere med pasienter ved hjelp av en rekke funksjoner. 

Aktivitetene skaper data. Data som vil gi kunnskap og kan brukes til å kvalitetssikre, videreutvikle og forske på tjenestene. 

Youwell portal er for helseforetak, klinikker, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, privatpraktiserende og kommuner.

Vårt brukergrensesnitt på mobil

Spesialister

Spesialistene kan i Youwell portalen:

 • Lage sine egne behandlings, trenings eller rehabiliteringsprogram i publiseringsverktøyet, med elementer som tekst, video, lyd, bilde, animasjoner, kartleggingsskjemaer, tester, oppgaver, øvelser og dokumenter.

 • Bygge tjenester innen digital hjemmeoppfølging, nettbasert behandling, selvhjelpsverktøy, psykoedukasjon, intervensjoner mm. 

 • Designe skreddersydde helseapper eller bruke Youwell standardAPP (plug and play)

 • Utvikle og gjenbruke moduler som f.eks. aktivitetsdagbok, treningsplaner, medisinvarsling, smertelogger, tidslinjer, søvndagbok, behandlings- og treningsplaner

 • Distribuere programmene til andre helsepersonell, direkte til den hjelpetrengende og pårørende, eller til andre organisasjoner

Lyd Text Bilder Film Oppgaver og øvelser / Trening / / Rehabilitering / / Behandling / / Selvhjelpsverktøy / / Digital hjemmeoppfølging / / Nettbasert behandling / / Søvndagbok / / Treningsplan / / Aktivitetsdagbok / / Tidslinje / / Smertelogger / / Egenbehandlingsplan / Dokumenter

Helsepersonell

Helsepersonell som tar i bruk Youwell portalen vil kunne få:

 • Tilgang til digitale helsetjenester og programmer som er utviklet

 • Mulighet for å tildele og tilpasse disse til sine sluttbrukere (pasienter, pårørende, brukere, kunder etc.)

 • Enkel og sikker kommunikasjon i form av meldinger, chat og video

 • Oppfølgings- og monitoreringsverktøy som gir en totaloversikt over dine pasienters progresjon, resultater og svar

 • Viktige funksjoner for å kunne utføre en mer effektiv og kvalitetssikret behandling inkludert beslutningsstøtte

/ / / / / Trening / Rehabilitering / Behandling / Selvhjelpsverktøy / Digital hjemmeoppfølging / Nettbasert behandling / / Digital kommunikasjon Kartleggingsskjemaer og tester Monitorering Oppfølging Beslutningsstøtte Behandling

Sluttbrukere

Sluttbrukere (f.eks. pasienter og pårørende) får gjennom en app på mobil, nettbrett eller datamaskin tilgang til:

 • Sitt eget program tilpasset av helsepersonell

 • Tildelte moduler som søvndagbok, aktivitetsdagbok, medisinvarsling og tidslinjer

 • Komponenter i en behandlings-, trenings- eller rehabiliteringsplan som oppgaver, øvelser, målsetting, tiltak, aktiviteter og annet innhold i en trening-, rehabilitering- eller behandlingsplan

 • Kalender som viser hva du skal gjøre og når du skal gjøre det

 • Sikker og enkel kommunikasjon med helsevesenet

 • Kan dele plan og informasjon med pårørende og andre ressurspersoner

Forskere

For å utforme en best mulig helsetjeneste trengs kunnskap både om hvert enkelt tiltak og om hvordan tjenestene kan organiseres bedre. Avansert forskningsmetode er ofte nødvendig for å få pålitelige resultater. I Youwell portalen kan forskere:

 • Få tilgang på (anonyme) brukerdata og resultater fra kartleggingsskjemaer og tester

 • Knytte opp sensorteknologi slik at data om søvn, bevegelse, puls etc. kan samles inn og forskes på

 • Analysere, visualisere, eksportere og dele store mengder data

 • Bygge standardiserte rapporter

 • Benytte maskinlæring til prediksjonsmodeller, analyse, beslutningsstøtte, automatisering og overvåking

Hvorfor benytte Youwell portal

Bedre hjelp til pasienter

Brukerne ønsker å bli friske, – og forbli friske. Samtidig skal folk få kunne bo hjemme, og få behandling og hjelp til å mestre livene sine der.

Teknologien vår gjør dette mulig gjennom tilgjengelighet, kvalitetssikring, lavere terskel for å få hjelp, fungere forebyggende, skape et samhandlingsrom og øke motivasjonen.

2

Forbedret arbeidsflyt

Nye bærekraftige arbeidsformer og forbedret arbeidsflyt fører til økt behandlingskapasitet, bedre kvalitet og kompetanse, kortere feedbacksløyfer mer tid til pasienten, bedre ressursbruk og reduserte kostnader.

Portalen sikrer god kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell, internt i organisasjonen, og på tvers av organisasjoner.

3

Innovasjon

Youwell er et innovativt verktøy for å bygge og ta i bruk digitale intervensjoner og helsetjenester av høy kvalitet, samt forske på effekten av disse.

Verktøyet er adaptivt, fleksibelt og enkelt å bruke. Vi er din digitale støttespiller og hjelper deg med å komme i gang – om det skulle være utvikling, tilpasning eller integrering.

Sikkerhet

Youwell gjør alt vi kan for å beskytte din data og investerer kontinuerlig i datasikkerhet.

Vi ivaretar personvernet og følger Normen for informasjonssikkerhet. Portalen vår har gjennomført flere penetrasjonstester og ROS-analyser, og dekker kravene til klinisk bruk og forskning i helsesektoren. All transport av data foregår kryptert over HTTPS og i henhold til krav fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Integrasjon

Youwell portal bruker åpne APIer og kan enkelt integreres i eksisterende og fremtidige systemer.

Youwell portalen bruker åpne APIer og kan enkelt integreres i eksisterende og fremtidige systemer. Slik kan vår løsning enten fungere som et selvstyrt system som snakker sammen med eksisterende systemer, eller som en tilleggsfunksjon.  

Maskinlæring

Maskinlæring (ML) er en teknikk innen kunstig Intelligens (AI) som kan brukes til å løse forskjellige oppgaver.

I Youwell har vi implementert maskinlæring der algoritmer kan analysere store mengder ulike data, som kan forbedre helsesektoren gjennom å gi bedre muligheter for forebygging, oppfølging, diagnostisering, behandling og selvhjelp, og bidra til automasjon og beslutningsstøtte.

Kvalitet

Effektive forløp og

bedre resultater,
kortere ventelister og

redserte kostnader

Fleksibel

Intuitivt og enkelt

verktøy å bruke
som gir deg full

fleksibilitet og frihet

Skalerbar

Kan tilpasses enhver
organisasjons størrelse

og behov, og ethvert pasientforløp

Målbar

Virkning,

engasjement, effekt,
tilfredshet og resultat

kan måles

Vi er her for deg

Vi er her for å hjelpe, og vil veilede deg gjennom implementeringsprosessen, integrering av systemer og kan skreddersy helsetjenestene etter dine behov.

Vi er et høyt dedikert team av utviklere, designere, prosjektledere og tjenestedesignere. Teamet vårt består av over 120 personer som kan bistå i prosjekter innen digitale helsetjenester.

Interessert og vil høre mer om Youwell?

Vi slår gjerne av en prat for å se på hvilke muligheter det finnes i din organisasjon!

bottom of page