top of page

Gode verktøy for barn og unges psykiske helse

Å ta vare på vår mentale helse er like viktig som å ivareta den fysiske helsen. I dagens teknologiske tidsalder kan helseapper være en verdifull ressurs, spesielt for barn og unge som står overfor utfordringer knyttet til psykisk helse og ønsker et lett tilgjengelig verktøy på deres premisser. For oss er det viktig å få delt dette budskapet på mange måter, og under kan du lese litt mer om to av prosjektene vi deltar i: UngMeistring og Modi.

UngMeistring 


UngMeistring er et forsknings- og innovasjonsprosjekt (2022-2026)  finansiert av Norges forskningsråd under Pilot Helse-programmet.


Prosjektet ble innvilget 25 millioner kroner med mål om å redusere sykdom og øke livskvalitet for ungdom med psykiske plager og lidelser.


Prosjektet ledes av Helse Bergen, og inkluderer næringsliv, og helsetjenestepartnere samt forskere. I konsortiet inngår bl.a. Helse Fonna, Helse Stavanger, UNN, UiB, Helsedirektoratet mm.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og evaluere åtte digitale nett- og spillbaserte terapeutstyrte og egenveiledede psykologiske intervensjoner for ungdom mellom 13-18 år.


Disse er rettet mot befolkningen for øvrig, og primær- og spesialisthelsetjenesten.


I UngMeistring utvikler vi verktøy for ungdom med angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser


eBalanse: Med eBalanse-appen kan ungdom (16-18 år) med spiseforstyrrelser få tilgang til verktøy og ressurser for å håndtere sine utfordringer, både alene og i samarbeid med terapeuter. eBalanse-appen er nå ferdig utviklet og klar til bruk. Å ha en spiseforstyrrelse er at tanker og følelser omkring mat, kropp og trening tar SÅ stor plass at det kontrollerer livet på en negativ måte. Det blir for LITE tid og energi til skole, venner, familie og fritidsaktiviterer. Målet med eBalanse er at du skal bli litt tryggere i deg selv og lære deg å håndtere følelsene dine på en bedre måte.Sidekick: Et verktøy for angstmestring hos unge.


Sidekick vil fungere som en verdifull medhjelper for ungdom som arbeider med eksponeringsøvelser for å takle angst.


Denne appen, som er ferdig utviklet og planlegger å lansere ved inngangen til mars, vil tilby støtte og veiledning gjennom hele prosessen.


ADHD: For unge som lever med ADHD, er vi for øyeblikket i prosessen med å utvikle en skreddersydd app. Målet er å skape et verktøy som er tilpasset behovene til barn og ungdom i alderen 13-16 år, og som kan gi støtte og hjelp i hverdagen.Modi


I samarbeid med Helse Bergen og Bergen kommune i regi av SFI’et Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Forhelse), har vi utviklet løsningen Modi.


Med utgangspunkt i økende utfordringer hvor kommunene ser at det er stor pågang til lavterskeltilbud, ventelistene øker, angst er den vanligste årsaken og dagens tilbud er for ressurskrevende og passer ikke alle. 


Med Modi skal kommunene kunne tilby lavterskeltilbud til unge med angst og nå alle, samtidig som de har smartere bruk av ressurser. Målgruppen er ungdom 13-16 år med milde til moderate vansker og passer flest mulig i eller utenfor hjelpetilbud. Verktøyet er nå ferdig utviklet, en feasibility-studie ved Helse Bergen pågår, og nå skal en RCT gjennomføres ved Bergen kommune. Studien ønsker å undersøke effektiviteten av en digital intervensjon i en randomisert kontrollert studie. Studien vil rekruttere N = 128 ungdommer i alderen 13-16 år som randomiseres til enten en terapeutveiledet, regelbasert chatbot-intervensjon eller ordinær oppfølging i Barne-og familiehjelpen i Bergen kommune.


Studien vil undersøke kliniske effekter av den nye intervensjonen sammenlignet med ordinær oppfølging.  


Mestringskurset er utviklet i form av en native app i samarbeid mellom Bergen kommune, Youwell og Helse Bergen, og Helse Bergen er allerede i gang med å gjennomføre en mindre feasibility studie. Data til RCT studien vil samles inn via spørreskjema samt gjennom atferdsmønstre i behandlingsappen. Tjenesten vil rulles ut for fullt like over sommeren 2024. 
71 visninger

Comments


bottom of page