våre løsninger

Morgendagens helsetjeneste:
trygghet for alle

Youwell er en digital plattform for å utvikle og ta i bruk digitale behandlings-, trenings- og rehabiliteringsprogrammer, følge opp pasienten i realtid ved hjelp av en rekke funksjoner, og forske på effekten av helsetjenesten.

For helseforetak, klinikker, institusjoner, privatpraktiserende og kommuner.

Plattformen støtter opp under hele verdikjeden og retter seg mot: spesialister som skal utvikle digitale intervensjoner og helsetjenester; terapeuter og veiledere som skal tilpasse og ta i bruk disse; brukere og pårørende som får tilgang via app på mobil, nettbrett eller data; forskere som skal forske på effekten.

Hvorfor Youwell plattformen

Bedre hjelp til pasienter

Brukerne ønsker å bli friske, – og forbli friske. Samtidig skal folk få kunne bo hjemme, og få behandling og hjelp til å mestre livene sine der.

Teknologien vår gjør dette mulig gjennom tilgjengelighet, kvalitetssikring, lavere terskel for å få hjelp, fungere forebyggende, skape et samhandlingsrom og øke motivasjonen.

Forbedret arbeidsflyt

Nye bærekraftige arbeidsformer og forbedret arbeidsflyt fører til økt behandlingskapasitet, bedre kvalitet og kompetanse, kortere feedbacksløyfer mer tid til pasienten, bedre ressursbruk og reduserte kostnader.

Plattformen sikrer god kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell, internt i organisasjonen, og på tvers av organisasjoner.

Innovasjon

Youwell er et innovativt verktøy for å utvikle og ta i bruk digitale intervensjoner og helsetjenester av høy kvalitet, samt forske på effekten av disse.

Verktøyet er adaptivt, fleksibelt og enkelt å bruke. Vi er din digitale støttespiller og hjelper deg med å komme i gang – om det skulle være utvikling, tilpasning eller integrering.

Sikkerhet

Sikkerhet og personvern er
vår høyeste prioritering

Kvalitet

Effektive forløp og bedre resultater,
kortere ventelister og redserte kostnader

Integrasjon

Integreres til andre
teknologiske løsninger

Fleksibel

Intuitivt og enkelt verktøy å bruke
som gir deg full fleksibilitet

Skalerbar

Kan tilpasses enhver
organisasjons størrelse og behov

Målbar

Virkning, engasjement, effekt,
tilfredshet og resultat kan måles

Hvordan fungerer det

Bygg fremtidens helseløsninger

Terapeuter og veiledere –

Verktøy fra første behandling til friskmelding

Sluttbrukere –

Digitale hjelpemiddel for din helse, tilgjengelig i lommen

Forskere–

Kunnskap om effekt av tiltak og tjenesten 

Spesialister
– Bygg fremtidens helseløsninger


Spesialistene kan i Youwell portalen:

 

 • Lage sine egne behandlings, trenings eller rehabiliteringsprogram med tekst, video, lyd, bilde, animasjoner, oppgaver, dokumenter, øvelser m.m.
 • Lage kartleggingsskjemaer, selvhjelpsverktøy, digitale helsetjenester og intervensjoner
 • Distribuere programmene til andre terapeuter, veiledere eller direkte til den hjelpetrengende og pårørende

Terapeuter og veiledere
– Verktøy fra første behandling til friskmelding

Terapeuter og veiledere som tar i bruk Youwell portalen vil kunne få:

 

 • Tilgang til digitale helsetjenester utviklet av andre
 • Mulighet for å tildele og tilpasse disse til sine sluttbrukere (kunder, pasienter, pårørende etc.)
 • Enkel og sikker kommunikasjon i form av meldinger, chat eller video
 • Real-time oppfølging av sluttbrukerens fremgang med resultater og svar, samt andre viktige funksjoner for å kunne utføre en god behandling

Sluttbrukere
– ditt digitale hjelpemiddel for din helse, tilgjengelig i lommen til enhver tid

Sluttbrukere og pasienter får gjennom en app på mobil, nettbrett eller datamaskin tilgang til:

 

 • Sitt eget program tilpasset av terapeut
 • Kalender som viser hva du skal gjøre i dag, denne uken, måneden etc.
 • Sikker og enkel kommunikasjon med din terapeut eller veileder
 • Dele treningsplan med pårørende og andre ressurspersoner

Forskere
– få kunnskap både om hvert enkelt tiltak
og om hvordan tjenesten kan organiseres bedre.

For å utforme en best mulig helsetjeneste trengs kunnskap både om hvert enkelt tiltak og om hvordan tjenesten kan organiseres bedre. Avansert forskningsmetode er ofte nødvendig for å få pålitelige resultater. I Youwell portalen kan forskere:

 

 • Brukerdata og resultater fra kartleggingsskjemaer og oppgaver
 • Knytte opp sensorteknologi slik at data om søvn, bevegelse, puls etc. kan samles inn og forskes på
 • Analysere store mengder data
 • Bruke maskinlæring for å predikere forløp

Sikkerhet

Youwell gjør alt vi kan for å beskytte din data og investerer kontinuerlig i datasikkerhet.

Vi ivaretar personvernet og følger Normen for informasjonssikkerhet. Plattformen vår har gjennomført flere penetrasjonstester og ROS-analyser, og dekker kravene til å være på helsenorge.no. All transport av data foregår kryptert over HTTPS og i henhold til krav fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Integrasjon

Youwell plattformen bruker åpne APIer og kan enkelt integreres i eksisterende og fremtidige systemer.

Youwell plattformen bruker åpne APIer og kan enkelt integreres i eksisterende og fremtidige systemer. Slik kan vår løsning enten fungere som et selvstyrt system som snakker sammen med eksisterende systemer, eller som en tilleggsfunksjon.  

Maskinlæring

Maskinlæring (ML) er en teknikk innen kunstig Intelligens (AI) som kan brukes til å løse forskjellige oppgaver.

I Youwell har vi implementert maskinlæring der algoritmer kan analysere store mengder ulike data, som kan forbedre helsesektoren gjennom å gi bedre muligheter for forebygging, diagnostisering, behandling og selvhjelp.  

Vi ønsker å bygge morgendagens helsetjenester sammen med deg, for

hjelpetrengende,
helsepersonell,
klinikker,
institusjoner,
helseforetak og kommuner

Vi er her for deg

Vi er her for å hjelpe, og vil veilede deg gjennom implementeringsprosessen,
integrering av systemer og kan skreddersy helsetjenestene etter dine behov.

Teamet vårt har over 80 utviklere og tjenestedesignere i ryggen
som kan bistå i prosjekter innen digitale helsetjenester.

Interessert og vil prøve eller høre mer om Youwell?

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739