top of page

I dag markerer vi verdens autismedag 2021

I dag er det verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Tema for årets markering er “Inkludering på arbeidsplassen: utfordringer og muligheter i en post-pandemi-verden”.


 

Dagen markeres for å skape bevissthet rundt mennesker med autisme og daglige utfordringer de lever med. Målet er å øke sannsynligheten for at mennesker som lever med autisme får den hjelpen de trenger, samt at stigmatiseringen og diskrimineringen av dem stopper. Å leve med autismespekterforstyrrelser innebærer en rekke utfordringer i livet som andre slipper unna. For noen er hverdagen preget av sosiale utfordringer, for andre betyr det konsentrasjons- eller læringsvansker. For svært mange betyr dette i praksis at det er vanskelig å finne en jobb, spesielt nå under koronapandemien hvor forholdene har blitt verre. Dersom vi har mer kunnskap om autisme og hvordan man kan tilrettelegge, vil det bidra til bedre inkludering, redusering av angst, uro og vegring, og generelt bedre helse for menneskene med autisme. Noen av oss har et forhold til autisme hver eneste dag året rundt og trenger for så vidt ikke en egen dag for å bli minnet om hva dette handler om, men for den generelle befolkningen er det viktig å markere denne dagen og skape bevissthet rundt autismespekterforstyrrelser.15 visninger

Comments


bottom of page