top of page

GLA:D Rygg – Helse i Hardanger

Ansikt til ansikt når det er nødvendig – elektronisk når det er nyttig. GLA:D Rygg er et konsentret behandlingsforløp på 5 dager med tverrfaglig team for så langvarig elektronisk oppfølging med bruk av assistert selvhjelpsverktøy.

LØSNING DET SKAL VIRKE – DET SKAL VARE! Helse i Hardanger går nye veier: I løpet av en liten uke får pasienter med kroniske lidelser hjelp som gjør dem i stand til å hanskes med helseplagene på en ny måte. Ansikt til ansikt når det er nødvendig – elektronisk når det er nyttig. Det ser ut til å gi gode, varige resultater.  OM HELSE I HARDANGER

Helse i Hardanger (HiH) er et non-for-profit aksjeselskap, som gjennomsyres av en enkel tenkning. Skal vi lykkes med å nå de store pasientgruppene, må vi som helsetjeneste klare å mobilisere pasientenes egne ressurser for å oppnå bedre helse. Innen rammen av et tverrfaglig, konsentrert gruppetilbud legger HiH rette for at pasienter med kroniske helseplager skal få høykompetent hjelp til å formulere skreddersydde behandlingsmål der de i alle steg tar del i sitt eget helse-endringsprosjekt.

Behandlingen er foreløpig knyttet til ryggsmerter, kols, psykiske helseplager, post covid-19 og diabetes type 2. Behandlingsformatet kan utvides til en rekke andre kroniske lidelser. INNOVATIVE HELSETJENESTER Behandlingsformatet er tverrfaglig og diagnoseuavhengig, med kort tid i institusjon og lang tid til forberedelse og oppfølging. I de ulike tverrfaglige teamene inngår spesialister som er relevante for grunnsykdommen. Den elektroniske plattformen som Youwell og HiH har utviklet benyttes i hele forløpet. ELEKTRONISK NÅR DET ER NYTTIG

Alle faser av behandlingen understøttes av et digitalt forløpsverktøy som er utviklet av Helse i Hardanger sammen med Youwell. I det digitale forløpsverktøyet får pasienten informasjon som er relevant for å gjøre seg nytte av behandlingen og hjelp til å formulere egne behandlingsmål. Under den konsentrerte behandlingen får pasienten konkrete erfaringer med nye måter å takle helseplagene, og veiledning til videre trening på egenhånd. Oppfølgingen hjemme er basert på assistert selvhjelp der de digitale helsetjenestene individuelt tilpasses helseplagene som skal behandles.

BRUK AV YOUWELL PLATTFORM PLATTFORMEN BRUKES TIL

 • Dialog og motivasjon

 • Kartlegging av helseplager

 • Læring der økt kunnskap om sykdom og behandling inngår

 • Forberedelse og oppfølging

 • Datainnsamling for fagutvikling, forskning, rapportering, kvalitetssikring, evaluering og endring

 • Kommunikasjon mellom behandlere

 • Oversikt over pasientflyt

FORDELER MED PLATTFORMEN I FØLGE HELSE I HARDANGER

 • Strukturert innsamling av spørreskjema (data)

 • Oversikt over grupper, behandlingsuker og innhold

 • En felles plattform for både datainnsamling, informasjon og kalender

 • Tett kontakt med chatfunksjon

 • Praktisk hjelp for klinikere

EFFEKT OG GEVINST

HELSEEFFEKT

Basert på gjennomførte behandlingsgrupper med flere hundre pasienter har HiH erfart at behandlingsmodellen, der plattformen inngår, gir vesentlig funksjonsforbedring i funksjonsnivå, sykdommens innvirkning på hverdagen og utmattelse (fatigue) (se graf til venstre). Sammen med konsentrert behandlingsopphold og behandling i regi av Helse i Hardanger, gir Youwell- løsningen pasienten en bedret forståelse for egen helse og helsesituasjon. 

GEVINST FOR PASIENT

 • Ha og ta styring over egen helse, gjennom at data dokumenteres av pasienten

 • Økt kunnskap, forståelse og mestring

 • Aktivtetsnivået øker

 • Kvalitetssikret informasjon

 • Raske avklaringer gjennom elektronisk dialog med behandlere

 • Individuell oppfølging ved behov

GEVINST FOR HELSEPERSONELL

 • Redusert tid på å følge opp pasienter, trygg og sikker dialog i verktøyet

 • Rask tilgang på dataMindre tid til å dokumentere

 • God oversikt over forløpet og de ulike pasientene

 • Kan kommunisere med andre behandlere

GEVINST FOR ORGANISASJONEN

 • Frigir tid til andre oppgaver

 • Data samles til forskning, fagutvikling og rapportering

 • Redusert bruk av støttepersonell

 • Alt på ett sted


GEVINST FOR ORGANISASJONEN

 • Flere tilbake i arbeid

 • Behandlingen kan dokumenteres virksom eller ikke, gjennom datafangst

 • Målrette bruk av helsekronene

Project Gallery

bottom of page