top of page

PROSJEKTER

Youwell har utviklet mange digitale evidensbaserte helsetjenester i samarbeid med våre partnere.
Flere av disse er tilgjengelige på helsenorge.no.

Utviklet digitale helsetjenester

GLA:D Rygg – Helse i Hardanger

Ansikt til ansikt når det er nødvendig – elektronisk når det er nyttig. GLA:D Rygg er et konsentret behandlingsforløp på 5 dager med tverrfaglig team for så langvarig elektronisk oppfølging med bruk av assistert selvhjelpsverktøy.

Gynea – Helse Bergen

Gynea er et digitalt lærings- og mestringsprogram for deg som har hatt underlivskreft.

MMG Mariners Medico Guide

Akuttmedisinsk guide og app for alle verdens sjøfolk.

RestDep – Helse Bergen

RestDep er et mestringsprogram for de som opplever kognitive restsymptomer i etterkant av en depresjon.

Sov Godt – RBUP Øst og Sør

Sov Godt er et veiledet nettbasert program som skal bistå foreldre til sped- og småbarn med søvnvansker.

Stressmestring

Et digitalt selvhjelpsprogram for deg som plages med stress og uro. Gjennom kunnskap og øvelser lærer du teknikker som hjelper deg å håndtere stress, tanker og uro. Stressmestring er tilgjengelig i Helse Norge sin verktøykasse.

Tankevirus

Tankevirus er en prisbelønnet metode (Helseprisen, 2016) rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Tankevirus er nå tilgjengelig som en app for hele befolkningen. Appen er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og er gratis.

UngSpotlight – Helse Bergen

UngSpotlight er et digitalt selvhjelspverktøy for ungdom med presentasjonsangst som har frykt for å snakke foran klassen. Verktøyet er gjort tilgjengelig av Helsedirektoratet for alle ungdommer i Norge via ung.no.

Vimo - Helse Fonna

ViMo er et digitalt verktøy for sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale og kommunikative vansker.

bottom of page