top of page

Stressmestring

Et digitalt selvhjelpsprogram for deg som plages med stress og uro. Gjennom kunnskap og øvelser lærer du teknikker som hjelper deg å håndtere stress, tanker og uro. Stressmestring er tilgjengelig i Helse Norge sin verktøykasse.


LØSNING Digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i hverdagen. I selvhjelpsprogrammet Stressmestring vil du lære om milde til moderate psykiske reaksjoner på stress og uro, og du vil få kunnskap og verktøy for å håndtere dette. Du får daglig lese tekst og gjøre øvelser som du kan bruke for å øve på å håndtere din hverdag. OM TEAMET

STRESSMESTRING-TEAMET

Stressmestring-teamet består av psykologer, psykologstudenter og forskere som forsker på hvordan digitale verktøy kan brukes for å bedre psykisk helse. Programmet er utviklet i regi av INTROMAT, IKT-fyrtårn prosjekt, ved Helse Bergen.  OM STRESSMESTRING OM PROGRAMMET

I Stressmestring vil du lære om milde til moderate psykiske reaksjoner på usikkerhet, og du vil få kunnskap og verktøy for å håndtere dette. Du får daglig lese tekst og gjøre øvelser som du kan bruke for å øve på å håndtere din hverdag. Vi vet at mange strever med psykiske reaksjoner på korona og savner verktøy for å mestre denne type vansker. Dette programmet er et digitalt selvhjelpsprogram ved stress og uro under COVID-19/korona-pandemien.

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET Programmet er delt opp i 8 moduler med ulike tema. Modul 1: Hva gjør vi nå

 • Psykoedukasjon om sammenhengen mellom tanker, følelser og atferdIntroduksjon til pust og positive følelser

 • Oppgaver: pusteøvelse, identifisere positive følelser og utarbeide en positiv aktivitetsplan

 • Psykoundervisning om autopiloten

 • Introduksjon til hvordan du finner en balanse i dagliglivet

 • Introduksjon til selvmedfølelse

 • Psykoedukasjon på positive følelser

 • Oppgaver: å snakke med deg selv som du ville med en venn, planlegg aktiviteter knyttet til positive følelser og å akseptere holdning til tanker og følelser Modul 3: Bekymringer og indre spenning

 • Psykoundervisning om bekymring

 • Oppgaver: velg aktiviteter knyttet til prestasjon og positive følelser Modul 4: Sammen og alene

 • Psykoedukasjon om økende selvmedfølelse

 • Oppgaver: ta tak i vanskelige tanker medfølende ved å skrive vennlige og støttende sitater, oppmerksomhetstrening og planlegg positive sosiale aktiviteter Modul 5: Ny rytme

 • Introduksjon til planlegging og gjennomføring av aktiviteter

 • Psykoedukasjon om søvnhygiene, fysisk aktivitet og alkoholforbruk

 • Oppgaver: utvikle oppgavelister og delmål, refleksjonsoppgave om søvnhygiene  og skriv en positiv aktivitetsplan Modul 6: Gjøre noe for seg selv og andre

 • Psykoundervisning om selvmedfølende bevegelser

 • Introduksjon til å styrke relasjoner og emosjonell regulering

 • Oppgaver: medfølende berøring og strekking, skrive positive og medfølende tanker til en partner, ta en pause for å takle vanskelige følelser og øve på takknemlighet Modul 7: Grubling og bekymring

 • Oppgaver: identifisere grubling og bekymringer, og planlegg og registrer strategier for å takle grubling (f.eks. la tanker gå, kontortid for grubling og bekymringer) Modul 8: Tiden fremover

 • Sammendrag av tidligere moduler

 • Oppgaver: gjennomgå tidligere materiale og  planlegg fremtidige strategier og aktiviteter for videre håndtering av uro og bekymringer i hverdagen

TILGJENGELIG PÅ HELSENORGE.NO

Stressmestring er gjort tilgjengelig av Helsedirektoratet for hele Norge, og ligger i Helse Norge sin verktøykasse på helsenorge.no. 

Project Gallery

bottom of page