top of page

Tankevirus

Tankevirus er en prisbelønnet metode (Helseprisen, 2016) rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Tankevirus er nå tilgjengelig som en app for hele befolkningen. Appen er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og er gratis.


LØSNING Tankevirus er en prisbelønnet metode rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Tankevirus er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi, og beskriver logiske feilslutninger som ulike «tankevirus» som kan behandles med «psykologiske vitaminer».


OM Tankevirus

TANKEVIRUS SOM EN APP

Tankevirus er en video-app, litt som Netflix eller nettspilleren til NRK. Forskjellen er at videoinnholdet er skreddersydd for at du skal få det bedre med deg selv og gruble mindre.  Hver morgen i 3 uker mottar du et nytt videotips som hjelper deg å avsløre tankevirus i hverdagen, eller gir deg trening i å bruke psykologiske vitaminer i møte med infiserte tanker. Appen tester også ditt psykologiske immunforsvar før og etter opplegget, slik at du kan se med egne øyne om de psykologiske vitaminene har hjulpet eller ikke. Å bruke Tankevirus er trygt og enkelt. Appen krever ingen innlogging og kan lastes ned fra App Store og Google Play. TILGJENGELIG FOR ALLE AV HELSEDIREKTORATET

Tankevirus er nå tilgjengelig som en app for hele befolkningen. Appen er utviklet i samarbeid med Brorson&Sande og Helsedirektoratet, og er gratis. Bak konseptet Tankevirus står Brorson & Sande. De ønsket å gjøre det lettere å snakke om lette og moderate psykiske problemer
Project Gallery

bottom of page