top of page

Kari Laupsa Helvik

Senior forretningsutvikler

Kari er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har lang erfaring fra e-helse og fra organisasjoner i oppstarts- og utviklingsstadiet.


Hun har opparbeidet kompetanse og interesse innen strategi, utvikling og innovasjon, spesielt innen utvikling og implementering av digitale verktøy for bruk i helsetjeneste, for både pasient og kliniker. Kari har tidligere jobbet i Helse i Hardanger, Capgemini Invent og Eupnea. Hun er opptatt av god kommunikasjon og godt samspill på tvers av faggrupper og ulike team for best mulig å nå felles mål.

Gå til LinkedIn-profil
bottom of page