top of page

Digitale verktøy
for fremtidens helsevesen

Youwell: "We wish you well."
Youwell er en sikker e-helseplattform, hvor du får et universalverktøy til å bygge, tildele, tilpasse og forske på digitale helsetjenester.

Det kan eksempelvis være innen forebygging, behandling, trening, rehabilitering og oppfølging av psykiske og somatiske lidelser.

VÅRE LØSNINGER

Alt-i-ett løsning som gir bedre hjelp til pasientene og forbedret arbeidsflyt til helsepersonell.

Youwell Plattform

For helseforetak, klinikker, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og kommuner.

Forbedret arbeidsflyt for helsepersonell
Nye bærekraftige arbeidsformer: øker behandlingskapasitet, kvalitet, tidsbesparing, bedre ressursbruk og reduserte kostnader.

Digitaliser arbeidsoppgaver 

Et verktøy for oversikt, dokumentasjon, beslutningstøtte, monitorering, kartlegging, oppfølging, datainnsamling mm.

God kommunikasjon, koordinering og samhandling

Deling av informasjon, koordinere tiltak og tjenester, kommunisere digitalt (chat, melding og video) og før digitalt tilsyn.

Youwell APP

For pasienter, pårørende og andre sluttbrukere.
 

Pasientens helsetjeneste:

En aktiv pasientrolle i en tilgjengelig og sammenhengende tjeneste – om det er i sykehuset, kommunen, klinikken eller i hjemmet. 

Dine pasienter har behov for ulik tilnærming

I verktøykassen finner du funksjoner og moduler for ethvert pasientforløp og tjeneste. 

En mer tilgjengelig og helhetlig helsetjeneste

Skreddersy dine pasientprogram, som for eksempel nettbasert behandling, digital hjemmeoppfølging og selvhjelpsverktøy.

Våre kunder sier

"Youwell er leverandør på tre nye helsetjenester vi nå tilbyr befolkningen: Appen Tankevirus og nettprogrammene UngSpotlight og Stressmestring.

For oss har dette vært et nytt og krevende landskap å bevege seg inn i, og vi har stilt store krav til fleksibilitet og smidighet fra leverandørens side.

Youwell har vært forbilledlig smidig og løsningsorientert hele veien – og sørget for at vi har kommet i mål."

Øystein Tveite, Prosjektleder
Helsedirektoratet

Jobber med de beste partnere

Youwell har i dag en rammeavtale med Helse Vest for klinisk bruk og forskning, og en nasjonal rammeavtale gjennom Helse Sør-Øst for digital hjemmeoppfølging. 

Vi jobber tett sammen med våre partnere for å skape morgendagens helsetjenester innen mental og somatisk helse, og inngår i flere større forskningsprosjekter. 

Youwell jobber blant annet med: Helse Bergen, Helse Fonna, Helse i Hardanger, Helsedirektoratet, Diakonhjemmet sykehus, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, OsloMet, RBUP Øst og Sør, Solli DPS, Gard, Brorson&Sande mfl. 
logo HelseVest.png
Helse Sør-Øst.png
logo for helse.png
logo Hdir_S.png
logo gard_S.png
logo Diakonhjemmet sykehus.png
logo HelseiBergen_S.png
logo HIH_S.png
Bergen kommune.png
Intromat.png
Høgskulen på Vestlandet.png
logo HelseFonna_S.png
emeidtring.png
University-of-Bergen 1.png
logo Solli.png
OsloMet-1.png
HelseStavanger.png
logo UngMeistring.png
logo sonat_S.png
logo VIS_S.png
logo B&S_S.png
logo RBUP.png

Alt-i-ett løsning

Et universalverktøy for å digitalisere deler av eller hele helsetjenester. 

Interessert og vil høre mer om Youwell?

Vi slår gjerne av en prat for å se på hvilke muligheter det finnes i din organisasjon!
bottom of page