Digitale verktøy
for fremtidens helsevesen

Youwell er et plattformselskap som utvikler innovative digitale verktøy for trening, rehabilitering og behandling av psykiske og somatiske lidelser.

Plattformen er bygget i tett samarbeid med helseforetak gjennom årevis med klinisk forskning, og er ditt verktøy for å bygge og ta i bruk fremtidens helseløsninger.

 «We wish you well.»

Alt-i-ett løsning

Alt-i-ett løsning som gir bedre hjelp til pasientene og forbedret arbeidsflyt til helsepersonell.

Bygg og ta i bruk digitale intervensjoner, selvhjelpsverktøy og helsetjenester på en sikker skybasert plattform, til ditt eget og pasientens beste.

%

Mindre Symptomer

Opptil 70 % opplever
reduserte symptomer

%

Behandlingskapasitet

3 ganger økt behandlingskapasitet

%

Mindre ventetid

Opptil 85 % reduserte
kostnader og ventetid

%

Fornøyde

Over 90 % av paisentene er
fornøyde med å bruke digitale verktøy

våre løsninger

«Kostnadene i helsevesenet øker i takt med behovet for psykisk og somatisk helsehjelp, men det kan være vanskelig å få hjelp i dag når alle tjenestene er under stadig mer press. Utfordringene vi står ovenfor, kan vi ikke finansiere oss ut av. Det er behov for lavterskel og forebyggende helsetjenester som møter pasienten der de er.»

I fremtiden vil vi møte en helt annen pasient enn det vi gjør i dag:
aldrende befolkning, økning i kroniske sykdommer og høyere forventninger til helsevesenet.

Skal vi lykkes med å møte de voksende helseutfordringene:
må vi mobilisere pasientens egne ressurser og effektivisere måten vi leverer helsetjenester på.

Youwell plattformen støtter opp under hele verdikjeden
Digitale verktøy gir vesentlig høyere effektivitetsforbedringer som kommer pasienten og helsevesenet til gode.

Bedre hjelp til pasienter

» Pasientens helsetjeneste: oppfølging og behandling der pasienten føler seg tryggest og mest ivaretatt, og samtidig tilby den samme forskningsbaserte behandlingen uavhengig av lokasjon. «

God tilgjengelighet og lav terskel for å få hjelp vil redusere unødvendige innleggelser og fungere forebyggende.

Aktiv pasientrolle hvor egen helse står sentralt
Digitale verktøy fremmer en aktiv pasientrolle der pasientens medvirkning og kontroll over egen helse står sentralt.

Skaper et samhandlingsrom og synliggjør håp og virkning
Den hjelpetrengende, helsepersonell og pårørende kan møtes og samhandle. Det øker motivasjonen for å gjennomføre planen ved å skape en forpliktelse og synliggjøre håp og virkning.

Forbedret arbeidsflyt for helsepersonell

«Nye bærekraftige arbeidsformer: forbedret arbeidsflyt som øker behandlingskapasitet og -kvalitet, tidsbesparing, bedre ressursbruk og reduserte kostnader.»

Digitaliser arbeidsoppgaver

Kartleggingsskjemaer, selvhjelpsverktøy, intervensjoner, psykoedukasjon, meldings- og videosystem, måling av progresjon, notifikasjoner, statistikk, forskning med mer.

God kommunikasjon, koordinering og samhandling

God samhandling mellom pasient og helsepersonell, internt i organisasjonen, og på tvers av organisasjoner. Deling av god informasjon gir en mer effektiv og vellykket behandling.

Enkelt å bruke

Bygg dine egne digitale helsetjenester
Ved bruk av plattformen vår kan du enkelt bygge og ta i bruk egne digitale intervensjoner, kartleggingsskjemaer, helsetjenester eller selvhjelpsverktøy, og forske på effekten.

Tilpass til pasientens behov
Adaptivt og fleksibelt verktøy hvor du kan tilpasse helsetjenestene til pasienten basert på situasjon og behov. 

Vi er din digitale støttespiller
Vi hjelper deg med å komme i gang, med tilpasninger og ellers ved behov. Youwell plattformen bruker åpne APIer og kan enkelt integreres i eksisterende systemer.

Høy kvalitet

Bygget gjennom årevis med klinisk forskning
Plattformen er bygget i tett samarbeid med helseforetak og forskere, og er et innovativt og effektivt verktøy for helseforetak, klinikker, privatpraktiserende og kommuner.

Følg pasientens fremgang og mål utfallet av behandlingen
Plattformen har en forskningsmodul hvor du kan måle utfallet av behandlingen. Du kan enkelt monitorere pasientens fremgang og videreutvikle den digitale helsetjenesten basert på data.

Maskinlæring for å predikere forløp
I Youwell plattformen er det implementert maskinlæring der algoritmer kan predikere forløp.

AKTUELT

Over 75 000 nordmenn har lastet ned Tankevirus

Over 75 000 nordmenn har lastet ned Tankevirus og sju av ti opplever bedring av både psykisk og fysisk helse etter bruk. Tankevirus inviterer brukeren til å se på hverdagen sin på en ny måte i en...

Øyvind Grimsgaard blir ny daglig leder i Youwell

20. oktober, blir Øyvind Grimsgaard ny daglig leder for Youwell.  – Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Youwell er i en spennende fase med full vekst. Fremover vil fokuset være på å understøtte...

Helsetjeneste for flyktninger fra Ukraina

Helse Bergen har tatt initiativ til å utvikle et program for ukrainske flyktninger med informasjon om mulige reaksjoner og opplevelser de kan oppleve som flyktning. Dette programmet er presentert og...

Oppstart av UngMeistring

Vi er endelig i gang med UngMeistring, et fireårig prosjekt med mål om å øke tilgangen på psykiske helsetjenester for ungdom gjennom digital teknologi. Det skal bygges åtte digitale nett- og...

Prosjekter

Youwell har utviklet mange digitale evidensbaserte intervensjoner og helsetjenester i samarbeid med våre partnere. Flere av disse er tilgjengelige på helsenorge.no.

Vi har blant annet utviklet digitale intervensjoner for:

om oss

Youwell fokuserer på mestring, bedring og positiv helse: «We wish you well».

Vi har som ambisjon å være den fremste leverandør av verktøy for å utvikle og tilby digitale helsetjenester og intervensjoner. Dagens helsevesen står overfor en transformasjon fra fysiske behandlingssteder til virtuelle. Vi skal understøtte virksomheter i denne transformasjonen.

Partnere

Youwell er i dag en industripartner til INTROMAT (Helse Bergen IKT Fyrtårnprosjekt) og Forhelse – Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Helse Bergen sitt SFI). Vi er innovasjonspartner med Helse Fonna, Helse i Hardanger, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, RBUP Øst og Sør, Solli DPS, Gard og Brorson & Sande.

 

«Youwell er leverandør på tre nye helsetjenester vi nå tilbyr befolkningen: Appen Tankevirus og nettprogrammene UngSpotlight og Stressmestring. For oss har dette vært et nytt og krevende landskap å bevege seg inn i, og vi har stilt store krav til fleksibilitet og smidighet fra leverandørens side. Youwell har vært forbilledlig smidig og løsningsorientert hele veien – og sørget for at vi har kommet i mål.»

Øystein Tveite
Prosjektleder, Helsedirektoratet


«Basert på gjennomførte behandlingsgrupper med flere hundre pasienter har HiH erfart at det konsentrerte endringsoppholdet sammen med Youwell-løsningen gir pasienten en bedret forståelse for egen helse og helsesituasjon. Løsningen reduserer tid på å følge opp pasienter, gir raskere tilgang på data, mindre tid til å dokumentere og god oversikt over pasientforløpet. Samlet sett ser vi at med behandlingsprogrammet og bruk av den digitale plattformen får vi bedre målrettet bruk av helsekronene, flere folk tilbake i arbeid og dokumentert effekt.»

 

Janiche Buanes Heltne
Daglig leder, Helse i Hardanger

«Ifølge vårt samfunnsoppdrag skal Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) være en tjeneste for tjenestene. Youwell sin digitale plattform muliggjør dette, når vi trenger å utvikle digitale løsninger. Dyktige ansatte i Youwell har sørget for at samarbeidet har gått smidig, raskt og effektivt. Resultatet er fornøyde ansatte og familier som mottar hjelp, og positive tilbakemeldinger på løsningene.»

 

Filip Droszd
Forsker og prosjektleder, RBUP Øst og Sør

«Akkurat slik en teknologipartner skal være: Kunnskapsrik, ryddig og positiv.»

 

Hanne Brorson
Forsker og psykolog, Brorson&Sande

«Frå papirmølle til digital løysing! I eit samarbeid med Youwell, har vi utvikla den digitale løysinga: ViMo. ViMo har samla, og gjort tilgjengeleg eit strukturert sosial treningsverktøy for barn og unge med autismespekterforstyrring. Youwell har i prosessen vore god på å sette seg inn i diagnosegruppa vår, slik at løysinga til slutt blei mest mogleg tilpassa målgruppa vår. Etter at ViMo blei lansert har Youwell hatt fokus på vidareutvikling, webinar, og på å etablere eit fagmiljø som kan auke fokuset på sosial trening. Oppsummert har samarbeidet digitalisert og gjort tilgjengeleg sosiale program, og effektive innlæringsteknikkar for alle som arbeider med barn og unge med ASD. Takk for eit godt samarbeid!»

Siv Marie Øyjord
Habiliteringstjenesten, Helse Fonna

Tine Nordgreen
Direktør og psykologspesialist, Helse Bergen

åpen søknad

Vi søker alltid etter gode talenter.
Send oss en epost på post@youwell.no med din CV, litt om hvem du er og hvorfor du har lyst til å jobbe sammen med oss.

 

 

Interessert og vil prøve Youwell? Ta en prat med oss.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739