top of page

𝐈𝐯𝐚𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐔𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚- 𝐟𝐥𝐲𝐤𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 💙

I 2022 tok Helse Bergen Hf intiativ til å utvikle et program for flyktninger fra #Ukraina. Målet var å informere om mulige psykologiske reaksjoner og opplevelser som følge av å være flyktning. Programmet består av enkle øvelser og verktøy for å hjelpe til med å redusere stress.

Nå er programmet også tilgjengelig fra helsenorge.no, og kan være en god støtte for mange i denne vanskelige situasjonen.


https://ukraine.youwell.no/7 visninger
bottom of page