top of page

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt – NOR-Flare

I september 2022 startet studien NOR-Flare. Formålet med studien er å undersøke om digital avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt i remisjon eller med lav sykdomsaktivitet ikke er dårligere enn vanlig oppfølging med halvårlige kontroller på sykehuset i forhold til sykdomskontroll.

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

Vi har intervjuet Seniorforsker Anne Therese Tveter, ansvarlig for studien ved Diakonhjemmet Sykehus.


"Anne Therese, kan du fortelle oss litt om bakgrunnen for NOR-Flare-studien og hva som inspirerte dere til å utforske digital avstandsoppfølging for pasienter med revmatoid artritt?"

Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus


"Syntetiske og biologiske medikamenter har revolusjonert behandlingen av personer med revmatoid artritt, men denne type behandling krever hyppig oppfølging. Tradisjonelt sett har disse pasientene blitt fulgt opp med halvårlige konsultasjoner på sykehuset, men forskning viser at disse kontrollene ikke nødvendigvis samsvarer med når pasientene eventuelt har et oppbluss og at mange av kontrollene kanskje er unødvendige i form at av de ikke medfører noen endring i den medikamentelle behandlingen.


Målet med studien er derfor å undersøke om disse pasientene kan følges opp digitalt og i større grad kan komme til kontroll når det er behov for dette og ikke kun basert på forhåndsdefinerte tidspunkt".


Kan du si litt mer hvordan fungerer den digitale avstandsoppfølgingen fungerer i praksis?


"I dette prosjektet skal vi rekruttere 260 pasienter som tilfeldig fordeles i to grupper. Den ene gruppen følges opp slik praksis er i dag med halvårlige kontroller, mens den andre følges opp via Youwell-plattformen, hvor pasientene regelmessig rapporterer sine symptomer og helsestatus. Basert på deres svar, bruker vi avanserte algoritmer til å identifisere pasienter som potensielt trenger å komme til kontroll. Vi har til nå rekruttert 239 pasienter og håper å være ferdig med rekruttering før sommeren"


Det høres virkelig lovende ut. Hvordan håper dere denne tilnærmingen vil påvirke pasienter med revmatoid artritt, men like viktig hvilke potensielle fordeler ser du vel å implementere en slik oppfølging?


"Tanken er at dette vil spare både pasienten og samfunnet for kostnader i form av fravær fra jobb og reduserte reisekostnader, samt at det vil frigjøre kapasitet til å gjennomføre kontroller med de pasientene som faktisk har behov for det. Vi håper dette vil gi pasienter med en kronisk sykdom slik som revmatoid artritt en mye større grad av fleksibilitet og kontroll over egen sykdom".

 

 

Avslutningsvis hva håper du at fremtiden vil bringe for digital avstandsoppfølging av revmatoid artritt?


"Det kommer nå stadig flere føringer fra helsemyndighetene om at pasienter i større grad skal følges opp hjemmefra. Jeg håper jo derfor at NOR-Flare-studien vil gi oss verdifull innsikt som kan bidra til å forme fremtidens helsetjenester. 


Dersom resultatene er positive, kan dette åpne for implementering av digital avstandsoppfølging som en standard praksis for denne pasientgruppen. Men det er også viktig å undersøke flere sider av dette.


Vi er nå i gang med en kvalitativ studie som gjennomføres i tilknytning til NOR-Flare der vi ønsker å få frem både pasienters og helsepersonell sine erfaringer og perspektiver på avstandsoppfølging. Dette vil også være et viktig bidrag inn i utformingen av fremtidens helsevesen. Uansett så er dette et veldig spennende felt å jobbe med. 

57 visninger

Comentarios


bottom of page