top of page

Driftsettelse Veiledet Internettbehandling – eMeistring i Helse Vest

I dag feirer vi en betydningsfull milepæl med driftssettelse av digitale behandlingsprogrammer for panikk og sosial angst i Helse Vest, som del av avtalen om veiledet internettbehandling i alle helseregioner i Norge.


Gjennom den nasjonale rammeavtalen for digital hjemmeoppfølging, ledet av Helse Sør-Øst, ble det i september utlyst en minikonkurranse med mål om å anskaffe løsninger som skulle omfatte et bredt spekter av behandlingsprogrammer: både eksisterende eMeistringsprogrammer og utviklingen av nye digitale behandlingsprogrammer.


Det at minikonkurransen ble utlyst på tvers av alle regioner gjennom en nasjonal anskaffelse, gjorde også avtalen historisk. Kun 5 måneder etter tildeling, går første region i drift med to digitale behandlingsprogrammer.


«Vi har i mange år samarbeidet med Helse Vest om utvikling av digitale rehabiliteringsprogrammer, så at vi kan komme så raskt i drift er et resultat av langvarig samarbeid og dedikerte medarbeidere i Helse Vest som har satt høyeste prioritering for implementeringsprosjektet» sier Øyvind Grimsgaard, daglig leder i Youwell.


«I dag starter vi opp med ny løsning og de to første digitale behandlingsprogrammene i foretakene i Helse Vest. Dette er et stort og viktig skritt for å nå målet om å øke volumet slik at enda flere pasienter får den hjelpen de trenger. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke hele prosjektgruppen og alle i Youwell for en fantastisk god jobb gjennom hele implementeringsperioden.» sier Vibeke Eide, prosjektleder Helse Vest

Youwell har vært ansvarlig for å gi opplæring til Helse Vest i bruk av Youwell-plattformen, og fagpersoner kan selv utvikle programmer og sette opp programforløpene i plattformen.


Veien videre

Nå som de to første behandlingsprogrammene er lansert, vil det bare rulle på med flere programmer etter hvert i alle regioner.

 

Driftsettelse av de to behandlingsprogrammene markerer begynnelsen på en spennende reise, forklarer Øyvind: «Nå som vi har lansert de første programmene, vil vi fortsette å rulle ut flere behandlingsprogrammer i alle regioner. Til tross for ulik driftsstart hos de ulike regionene, er det etablert et solid interregionalt samarbeid hvor det skal samlet tilbys omfattende og effektive behandlingstilbud som er et godt supplement til ordinære behandlingsformer.»

 

Dette initiativet er en del av en større satsning på digitale helsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Vest og de andre helseregionene. Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF, uttrykker:

 

"I Helse Sør-Øst er digitale helsetjenester et viktig supplement til det tradisjonelle behandlingstilbudet. Veiledet internettbehandling er et dokumentert tilbud med gode resultater, og avtalen med Youwell vil bidra til å utvide tilgangen til moderne helsetjenester og utvikle nye tilbud til flere pasientgrupper fremover."
75 visninger

Commentaires


bottom of page