top of page

Helsetjeneste for flyktninger fra Ukraina

Helse Bergen har tatt initiativ til å utvikle et program for ukrainske flyktninger med informasjon om mulige reaksjoner og opplevelser de kan oppleve som flyktning. Dette programmet er presentert og diskutert i Pandemikoordineringsgruppen og fulgt opp i møteserie «Psykososial støtte, psykiatrisk behandling» mellom Helse Bergen og kommunene.

Målsetningen med programmet er å informere om mulige psykologiske reaksjoner og opplevelser som flyktning. Programmet inneholder også enkle øvelser og verktøy som kan være til hjelp for å redusere stress og bearbeide vanskelige reaksjoner. Programmet er primært rettet mot flyktninger, men kan også være til nytte for helsepersonell.

Programmet er delt inn i fem moduler med ulike tema:

Modul 1: Normale tanker, følelser, handlinger og kroppslige reaksjoner etter krig og flukt.

Modul 2: Hvordan lage gode rutiner og håndtere en ny hverdag.

Modul 3: Søvn

Modul 4: Uro og bekymring – hvordan takle stress, tankekjør og angst.

Modul 5: Hvordan ivareta barn og være omsorgsperson i krise.Programmet er utviklet av Helse Bergen, Youwell og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Faginnholdet er hentet fra RVTS og Helse Bergen. Det er strukturert og bearbeidet av DigiHub i Helse-Bergen. Kognitiv atferdsterapi er brukt som metode, og øvelsene er ulike mindfulness- og pusteøvelser.

Plattformen er levert av Youwell og lagt slik at ingenting blir lagret, eller delt, og løsningen inneholder ikke personopplysninger. Brukerne vil likevel ha mulighet til å gi tilbakemeldinger på programmet gjennom en anonym tilbakemeldingstjeneste.

Programmet er oversatt til ukrainsk og russisk av Tolkenett AS. Temaene er brukertestet på en gruppe flyktninger ved hjelp av ansatte i Rask psykisk helsehjelp i Bergen kommune. I tillegg blir språk og innhold kvalitetssikret av språkassisistenter med helsefaglig og ukrainsk/russisk bakgrunn.

Det er spesifisert at dette er et program om mulige reaksjoner og opplevelser som flyktning og at man ikke vil få kontakt med helsepersonell via programmet. Det blir oppfordret til å kontakte helsevesenet ved behov, og der er lagt ved link til Helsenorge om hvordan man går fram for å søke helsehjelp i Norge.

Vi publiserer nå en versjon 1 av programmet. Utover sommeren og høsten vil vi revidere programmet og gjøre endringer i språk, innhold og tema ut i fra tilbakemeldinger fra brukerne og helsepersonell.

Programmet finner dere her: https://ukraine.youwell.no/33 visninger

Comments


bottom of page