top of page

Prosjektoppstart i samarbeid med Bergen kommune og Helse Bergen: digital intervensjon rettet mot bar

Bergen kommune, Helse Bergen og Youwell, i regi av SFIet ForHelse, har nå startet opp et prosjekt om å lage en digital helsetjeneste for barn og unge med angst. Prosjektet skal lede til en ny digital psykologisk intervensjon som reduserer symptomer på angst, involverer foreldre, og fungerer som et godt verktøy for terapeuter i planlegging, veiledning, oppfølging og samhandling med den hjelpetrengende. Prosjektet har fått støtte av Innovasjon Norge.


helseBergen #Bergenkommune #ForHelse

 

Mange barn og unge med angst opplever at dagens helsetjenester ikke er så lett tilgjengelig, lite engasjerende og umoderne. Dagens psykiske helsevern er ikke rigget optimalt for å sikre barns rett til best mulig helsehjelp. De ser det som en større terskel å gjennomføre fysiske møter med terapeuter ettersom de har problemer med denne formen for terapi. Tidlig, god og riktig hjelp har avgjørende betydning for barns videre utvikling, hvor det ellers kan resultere i langvarige problemer som blir tatt med inn i voksenlivet.

Prosjektet som vil benytte Youwell plattformen, skal utvikle en digital helsetjeneste for barn og unge som redusere terskelen for å komme til behandling, ha høyere effekt (eksempelvis redusere symptomer, øke behandlingskapasitet, smartere ressursbruk, redusere ventetid og kostnader) og gjøre tjenesten enklere å bruke.

Den digitale intervensjonen forventes å ferdigstilles i 2022, og vi håper at løsningen kan rulles ut til resten av Norge og Nord-Europa i 2023-2025.

8 visninger
bottom of page