top of page

Velkommen Kari!

Velkommen Kari!


I morgen begynner Kari Laupsa Helvik i Youwell. Kari vil begynne som senior forretningsutvikler, og vil ha en sentral rolle i strategi, forretnings- og produktutvikling hos oss.


Kari har lang erfaring fra ehelse og fra organisasjoner i oppstarts- og utviklingsstadiet. Hun har opparbeidet kompetanse og interesse innen strategi, utvikling og innovasjon, spesielt innen utvikling og implementering av digitale verktøy for bruk i helsetjeneste, for både pasient og kliniker. Kari er utdannet siviløkonom fra NHH og har tidligere jobbet i Helse i Hardanger, Capgemini Invent og Eupnea.47 visninger
bottom of page