top of page

Regional rammeavtale blir nasjonal rammeavtale

I februar signerte Youwell AS, som en av 6 leverandører, rammeavtale på #Digitalhjemmeoppfølging med Helse Sør-Øst RHF. Denne uken har også Central Norway Regional Health Authority, Helse Vest og Helse Nord RHFinnløst opsjonen 🤗


Rammeavtalen vil gjøre det 𝙚𝙣𝙠𝙡𝙚𝙧𝙚, 𝙧𝙖𝙨𝙠𝙚𝙧𝙚 𝙤𝙜 𝙧𝙞𝙢𝙚𝙡𝙞𝙜𝙚𝙧𝙚 for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som letter ansattes arbeidshverdag og styrker pasientbehandlingen. Ved å løfte rammeavtalen nasjonalt vil det være enklere å dele innovative løsninger for #digitalhjemmeoppfølging mellom sykehusene i landet og dermed planlegge nye løsninger i fellesskap.


Med innløsning av opsjonene har Youwell AS nå rammeavtale med alle helseregioner og helseforetak på digital hjemmeoppfølging, og ser lyst på hva dette vil bety for 𝙥𝙖𝙨𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙜 𝙝𝙚𝙡𝙨𝙚𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙚𝙡𝙡 🌞46 visninger

Commentaires


bottom of page