top of page

Ung Meistring har blitt tildelt midler gjennom Pilot Helse


"UngMeistring" har blitt tildelt midler gjennom Pilot Helse.


"Ung meistring" har blitt tildelt midler gjennom Pilot Helse og vil være et fireårig prosjekt med mål om å redusere sykdom og øke livskvalitet for ungdom med psykiske plager og lidelser.

Sammen med Helse Bergen Hf og en rekke andre partnere skal vi utvikle nye digitale behandlingsprogram for angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser som er tilpasset ungdom og kan brukes både med og uten veiledning fra helsepersonell både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Dette blir spennende og viktig, og vi takker Norges forskningsråd for tilliten.


Ordningen Pilot Helse gir mulighet for et innovasjonsløp som både gir bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og verdiskaping i næringslivet. Målet er at nye løsninger skal komme raskere ut til pasienter og innbyggere og der brukere er involvert i innovasjonsprosessen. Les mer om prosjektene her: https://bit.ly/3Gckwpu Les mer om alle tildelingene i 2021 her: https://bit.ly/3pdhlal12 visninger

コメント


bottom of page