top of page

Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon


Etter 3 år med tett og godt samarbeid mellom Youwell, Helse Bergen og det NFR finansierte IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT begynner vi nå å se resultater. Vi har gjennom disse 3 årene fått laget en digital plattform (www.youwell.no) som gjør det svært raskt å lage:

  1. nye treningsprogram, behandlingsprogram eller rehabiliteringsprogram

  2. individuelt tilpassede treningsprogram

  3. skreddersydde brukeropplevelser

  4. skreddersydde mobile apperDen digitale plattformen er også godkjent som pasientjournal og kjører i skyen. Det gjør at nye organisasjoner umiddelbart kan får opprette sin egen sikker pasientportal.

Per i dag jobber vi med å utvikle digitale treningsprogram og behandlingsprogram sammen med INTROMAT/Helse Bergen/UiB og Helse Fonna. Vår første tilgjengelige digitale treningsprogram er rettet mot mennesker som har kognitive restsymptomer etter depresjon. I følge Aftenposten så har 395.000 betydelige plager av angst eller depresjon til enhver tid og halvparten får depresjon igjen.

Mange som har fått behandling for depresjon sliter fremdeles med å fungere i hverdagen på grunn av vansker med å huske, å komme i gang med oppgaver og å konsentrere seg. Dette kalles kognitive restsymptomer.

I det Internettbaserte selvhjelpsprogrammet RestDep, utviklet i IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT av PhD stipendiat ved Universiteteti Bergen Sunniva Brurok Myklebost (bilde), får deltakere mulighet til å lære om og mestre kognitive restsymptomer på en ny måte. Treningsprogrammet RestDep består av 10 moduler. Programmet varer i 5 uker. Innholdet i treningsprogrammet består av tekster, video og øvelser. Alle som deltar i programmet har en veileder. Alle veilederne i RestDep er enten psykologer eller psykologistudenter under veiledning av psykologspesialist.

Erfaringene våre fra lignende programmer via internett viser at jo mer man arbeider med programmet jo bedre effekt vil man ha. Det er derfor viktig for oss at programmet skal være enkelt å bruke.

RestDep er tilgjengeligt på den digitale plattformen Youwell.

I følge leder for forskningen på effektene av RestDep, PhD stipendiat Sunniva Brurok Myklebost, så er fordelen med Youwell at terapeuter selv kan legge inn og redigere innhold i programmet. Spørreskjemadata kan også samles inn gjennom denne løsningen på en sikker måte.

Deltakerne har så langt gitt positive tilbakemeldinger om bruken av programmet. Programmet er tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett.

Effekten av RestDep blir nå undersøkt og håpet er å kunne publisere funnene våren 2020.5 visninger

Comments


bottom of page